Indtast/skift adgangskode

Giver dig mulighed for at indtaste og bekræfte en ny eller ændret adgangskode. Hvis du har defineret en ny bruger, skal du indtaste brugernavnet i denne dialog.

Bruger

Angiver navnet på den ny bruger. Dette felt er kun synligt, hvis du har defineret en ny bruger.

Gammel adgangskode

Indtast det gamle kodeord her. Dette felt er synligt, når du har åbnet dialogen via Skift kodeord.

Adgangskode

Indtast den nye adgangskode.

Bekræft (adgangskode)

Indtast den nye adgangskode igen.

Støt os venligst!