Egenskaber for Join

Hvis du dobbeltklikker en forbindelse mellem to linkede felter i forespørgselsdesignet, eller hvis du vælger Indsæt - Ny Relation, vises dialogen Egenskaber for Join. Disse egenskaber vil blive brugt i alle forespørgsler, der oprettes fremover.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Åbn forespørgselsdesign og vælg Indsæt - Ny relation eller dobbeltklik på en forbindelseslinje mellem to tabeller.


Involverede tabeller

specificerer to forskellige tabeller som du vil tilslutte.

Involverede felter

Specificerer to datafelter, som vil blive samlet af en relation.

Indstillinger

Type

Angiver forbindelsestypen for den valgte sammenkædning. Nogle databaser understøtter kun en delmængde af de mulige typer.

Inner (indre) join

I en indre sammenføjning (inner join) indeholder resultattabellen kun de poster, hvis indhold i de sammenkædede felter er ens. I LibreOffice-SQL bliver denne type sammenkædning skabt med en tilsvarende WHERE-betingelse.

Left (venstre) join

I en venstre sammenføjning (left join) indeholder resultattabellen alle poster fra de forespurgte felter fra den venstre tabel og kun de poster fra den højre tabel for hvilke indholdet af de sammenkædede felter er de samme. I LibreOffice-SQL svarer denne type sammenkædning til LEFT OUTER JOIN-kommandoen.

Right (højre) join

I en højre sammenføjning (right join) indeholder resultattabellen alle poster fra de forespurgte felter fra den højre tabel og kun de poster fra den venstre tabel for hvilke indholdet af de sammenkædede felter er de samme. I LibreOffice-SQL svarer denne type sammenkædning til RIGHT OUTER JOIN-kommandoen.

Full (fuld) Join

I en fuld sammenføjning (full join) indeholder resultattabellen alle poster fra både den venstre og den højre tabel. I LibreOffice-SQL svarer denne type sammenkædning til FULL OUTER JOIN-kommandoen.

Naturlig

Indsætter i en naturlig sammenføjning nøgleordet NATURAL i SQL-sætningen, som definerer relationen. Relationen forbinder alle kolonner som har det samme kolonnenavn i begge tabeller. Den resulterende sammenstillede tabel indeholder kun en kolonne for hvert par af ens navngivne kolonner.

Støt os venligst!