Guiden Euro-omregner

Konverterer de valuta-beløb, der findes i LibreOffice Calc-dokumenter og i felter og tabeller på LibreOffice Writer-dokumenter til euro.

Kun lukkede filer kan konvertere valuta. Det er dog muligt at bruge Euroomregneren i et åbent LibreOffice Calc regneark, i dette tilfælde ved hjælp af en selvstændig dialog. Denne dialog er beskrevet i slutningen af denne sektion.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Guider - Euro-omregner.


Advarselsikon

Kun valutaer fra de lande der deltager i den Europæiske Monetær Union kan konverteres.


Omfang

Enkelt LibreOffice Calc regneark

Konverterer et enkelt LibreOffice Calc fil. For at konvertere felter og tabeller i LibreOffice Writer, skal du først markere afkrydsningsfeltet Omregn også felter og tabeller i tekstdokumenter.

Hele kataloget

Konverterer alle LibreOffice Calc og LibreOffice Writer-dokumenter og skabeloner i den valgte mappe.

Valutaer

Specificerer den valuta, der skal konverteres til euro.

Kildekatalog / Kildedokument

Angiver mappen eller navnet på det enkelt dokument, der skal konverteres.

...

Åbner en dialog for at vælge den ønskede mappe eller et dokument.

Inklusive undermapper

Angiver om alle undermapper i den valgte mappe er inkluderet.

Omregn også felter og tabeller i tekstdokumenter

Konverterer valuta-beløb fundet i felter og tabeller på LibreOffice Writer-dokumenter.

Advarselsikon

Værdier i tekstdokumentet som ikke er i felter eller tabeller kan ikke konverteres.


Ophæv arkbeskyttelse midlertidig uden bekræftelse

Angiver at arkbeskyttelse vil blive deaktiveret under konvertering og derefter genaktiveret. Hvis arket er beskyttet af et kodeord, vil du se en dialog for indtastning af adgangskoden.

Målkatalog

Angiver den mappe og sti, som de konverterede filer skal gemmes i.

...

Åbner en dialogboks, hvor du kan vælge en mappe til at holde de konverterede filer.

Annuller

Lukker Euroomregneren.

Hjælp

Aktiverer hjælpen for dialogen.

Konverter

Starter konverteringen.

Under konverteringen vises en side med status.

Tilbage

Returnerer til den første side af Euro-omregneren.

Hvis det aktuelle dokument er et LibreOffice Calc-dokument eller skabelon, kan du kalde Euro-omregneren frem ved at bruge det tilsvarende ikon på værktøjslinjen Funktioner. Dette ikon er skjult som standard. For at vise ikonet for Euro-omregner, klik på pilen i slutningen af værktøjslinjen Funktioner, vælg kommandoen Synlige knapper og aktiver ikonet Euro-omregner.

Ikon

Euro-omregner

Dialogen Euro-omregner indeholder følgende funktioner:

Hele dokumentet

Konverterer hele dokumentet.

Valutaer

Angiver den valuta, som skal konverteres til euro.

Markering

Marker de celler, som du vil konvertere i dette område, hvis du undlod at markere afkrydsningsfeltet Hele dokumentet. Marker en indstilling og klik så på de ønskede elementer i Skabeloner / Valutaområder felt. Det valgte område bliver synligt som sådanne i dokumentet. Klik Konverter for at udføre konverteringen.

Celletypografier

Alle celler med de valgte celletypografier er konverteret.

Valutaceller i det nuværende ark

Alle valuta-celler i det aktive regneark vil blive konverteret.

Valutaceller i hele dokumentet

Alle valuta celler i det aktive dokument vil blive konverteret.

Markeret område

Alle valutaceller i området valgt før Euro-omregneren blev kaldt, bliver konverteret. Alle celler skal have det samme format så de kan blive genkendt som et valgt område.

Skabeloner / Valutaområder

Viser de områder, som skal konverteres fra listen.

Støt os venligst!