Gruppeelementguide: Feltværdier

Tildele en referenceværdi til hvert indstillingsfelt.

Vælg et felt fra indstillingsfelterne og indtast den tilsvarende referenceværdi.

For at tilgå denne kommando...

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 3.


Hvilken værdi skal tildeles hver indstilling?

Vælg et tal eller en tekst som en referenceværdi for det valgte indstillingsfelt.

Indstillingsfelter

Vælg indstillingsfeltet for hvilket du vil tildele referenceværdien.

Støt os venligst!