Gruppeelementguide: Standardfeltvalg

Afgør om du ønsker et indstillingsfelt skal vælges som standard valg.

Standardindstillinger accepteres hvis du åbner formularen i brugertilstand. Med disse indstillinger bestemmer du kontrolelementegenskaben Standardstatus.

For at tilgå denne kommando...

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme - Guider side 2.


Skal et alternativfelt være valgt som standard?

Angiver om du vil indstille standardindstillinger for indstillingsboksen.

Ja, og det skal være følgende:

Specificerer om du ønsker at et indstillingsfelt skal vælges som en standard efter åbning af formularen. Vælg indstillingsfeltet fra boksen.

Rulleliste

Vælg indstillingsfeltet, som du vil har som standard når du åbner formularen.

Nej, et bestemt felt er skal ikke være valgt som standard

Specificerer at du ikke vil have noget indstillingsfelt til at være standardvalg.

Støt os venligst!