Grupperingselementguide

Grupperingselementguiden starter automatisk, når du indsætter et Gruppefelt i et dokument.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Under formulardesign klikker du på ikonet Gruppefelt på værktøjslinjen
og bruger musen til at oprette en ramme.


Gruppeelementguide: Data

Angiver hvilke indstillingsfelter, der er indeholdt i gruppefelten.

Gruppeelementguide: Standardfeltvalg

Afgør om du ønsker et indstillingsfelt skal vælges som standard valg.

Gruppeelementguide: Feltværdier

Tildele en referenceværdi til hvert indstillingsfelt.

Gruppeelementguide: Databasefelt

Denne side er kun synlig, hvis dokumentet er sammenkædet med en database. Den angiver, om referenceværdierne skal gemmes i databasen.

Gruppeelementguide: Opret indstillingsgruppe

Specificerer en etiket for indstillingsgruppen.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Opret

Opretter objektet.

Støt os venligst!