HTML eksport - Side 2

Afgør publiceringstypen.

Du kan angive om du vil inkludere rammer, oprette en titel, eller vise præsentationsnoter.

For at tilgĂĄ denne kommando...

menuen LibreOffice Draw eller LibreOffice Impress Filer - Eksportog vælg filtypen HTML, side 2 i guiden.


Publiceringstype

Angiver de grundlæggende indstillinger for den påtænkte eksport.

Standard HTML-format

Opretter Standard HTML sider fra eksport sider.

Standard HTML med rammer

Opretter standard HTML-sider med rammer. Den eksporterede side bliver placeret i hovedrammen, og rammen til venstre vil vise en indholdsfortegnelse i form af hyperlinks.

Opret titelside

Opretter en titelside til dit dokument.

Bestemmer at dine noter ogsĂĄ bliver vist.

Automatisk

Opretter en standard HTML præsentation som en kiosk eksport, i hvilken dias automatisk skifter efter et nærmere angivet tidsrum.

Som angivet i dokumentet

Diasovergangen afhænger af tidsindstillingen som du sætter op for hvert dias i præsentationen. Hvis du definerer en manuel sideovergang, skifter HTML-præsentationen til en ny side ved tryk på en vilkårlig tast på dit tastatur.

Automatisk

Side overgangen sker automatisk efter den angivne tidsperiode og er ikke afhængig af præsentationens indhold.

Diasvisningstid

Angiver tidsrummet for visningen af hvert dias.

Endeløs

Genstarter automatisk HTML-præsentationen efter sidste dias har været vist.

WebCast

I en WebCast eksport vil der automatisk blive genereret scripts med understøttelse for Perl eller ASP. Dette tillader foredragsholderen (for eksempel en taler i en telefonkonference, som bruger en præsentation på internettet) at ændre dias i tilhørernes webbrowsere. Læs mere om WebCast senere i denne sektion.

Active Server Pages (ASP = Aktive serve-sider)

Når du vælger ASP-indstillingen, opretter WebCast-eksporten ASP sider. Bemærk at HTML-præsentationen kun kan tilbydes af en webserver der understøtter ASP.

Perl

Anvendt af WebCast eksport til at oprette HTML-sider og Perl-scripts.

URL for tilhørere

Angiver at URL'en (absolut eller relativ) skal indtastes af brugeren for at se præsentationen.

URL for præsentation

Angiver URL'en (absolut eller relativ), hvor den oprettede HTML-præsentation på webserveren er blevet gemt.

URL for Perl-scripts

Angiver URL'en (absolut eller relativ) til de genererede Perl-scripts.

Mere information om WebCast eksport

Der er to mulige indstillinger for eksport af LibreOffice Impress præsentationer som bruger WebCast teknologi: Active Server Pages (ASP) og Perl.

Advarselsikon

I hvert tilfælde, behøver WebCast'en en HTTP-server som tilbyder enten Perl- eller ASP-scripting. Derfor afhænger eksportindstillingen af HTTP-serveren som anvendes.


WebCast i ASP

Eksporterer

Lad være med at brug det samme katalog til to forskellige HTML-eksporter.

Brug af ASP WebCast

Du kan bruge WebCast sĂĄ snart de eksporterede filer kan tilgĂĄs fra en HTTP-server.

Eksempel:

Lad os antage, at du installerede Microsoft Internet Information Server på din computer. Du indtastede kataloget "c:\Inet\wwwroot\presentation" som HTML-outputkataloget under IIS-opsætningen. URL'en på din computer antages at være: "http://minserver.dk".

Publikum kan nu se dias valgt af foredragsholderen via URL'en http://minserver.dk/præsentation/webcast.asp. De kan ikke skifte til andre dias fundet på denne URL, med mindre filnavnene er kendte. Vær sikker på at HTTP-serveren ikke er indstillet til visning af katalogindhold.

WebCast over Perl

Eksporterer

Brug af Perl WebCast

Filerne, der blev oprettet under eksporten, skal nu sættes op på den Perl-aktiverede HTTP-server. Dette kan ikke gøres automatisk på grund af den mangfoldighed af forskellige HTTP-servere, som Perl understøtter. Trinnene, der skal følges, bliver beskrevet i det efterfølgende. Se i din servermanual eller spørg din netværksadministrator hvordan man foretager disse trin på din server.

Nu bør du være i stand til at bruge WebCast.

Eksempel:

I dette eksempel har du en Linux computer med en HTTP-server. URL'en til din HTTP-server er http://minserver.dk og uddatakataloget for dine HTML-dokumenter er /usr/local/http/. Dine Perl-scripts ligger i kataloget /usr/local/http/cgi-bin. Tast secret.htm som filnavn til eksporten og presentation.htm som URL for tilhørere. I tekstfeltet URL for præsentation indtastes http://minserver.dk/presentation/ og i URL til Perl-scripts, indtast http://minserver.dk/cgi-bin/.

Når du er færdig med at installere Perlfilerne, vil foredragsholderen være i stand til at vise præsentationen. Tilskuerne kan se denne præsentation via URL'en http://minserver.dk/presentation/presentation.htm.

Støt os venligst!