Rapportguide

Aktiverer guiden for at oprette rapporter.

For at tilgå denne kommando...

Klik Brug guide til at oprette rapport i et databasefilvindue.


Anvende og redigere databaserapporter

Marker rapportegenskaber.

Rapportguide - Feltvalg

Angiver den tabel eller forespørgsel, du vil oprette rapporten fra, samt de felter, du vil medtage i rapporten.

Rapportguide - Sæt etiketter på felter

Angiver, hvordan du vil mærke felterne.

Rapportguide - Gruppering

Du kan gruppere posterne i en rapport efter værdierne i et eller flere felter. Marker de felter, som rapporten skal grupperes efter. Du kan gruppere op til fire felter i en rapport. Når du grupperer mere end ét felt, indrykker LibreOffice grupperne svarende til deres grupperingsniveau.

Rapportguide - Sorteringsindstillinger

Vælg de felter, som rapporten skal sorteres efter. Felter kan sorteres i op til fire niveauer, hvert af dem enten stigende eller faldende. Grupperede felter kan kun sorteres indenfor hver gruppe.

Rapportguide - Vælg layout

Vælg layoutet fra forskellige skabeloner og typografier og vælg liggende eller stående sideretning.

Rapportguide - Opret rapport

Du kan oprette rapporten som en statisk eller en dynamisk rapport. Når du åbner en dynamisk rapport, vil den vise det aktuelle dataindhold. Når du åbner en statisk rapport, vil den altid vise de samme data fra det tidspunkt, hvor den statiske rapport blev oprettet.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Støt os venligst!