Dagsordensguide

Starter guiden for at hjælpe dig med at oprette en dagsorden skabelon. Du kan bruge en dagsorden til at angive diskussionsemner til konferencer og møder.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer -Guider - Dagsorden.


LibreOffice kommer med et eksempel på en skabelon for dagsordener, som du kan ændre, så den passer til dit behov. Guiden tilbyder mangfoldige layout- og designindstillinger for oprettelse af dokumentskabeloner. Forhåndsvisningen giver dig et indtryk af, hvordan den færdige dagsorden vil se ud.

I guiden kan du rette dine indtastninger når som helst. Du kan også hoppe over en hel side eller endog alle siderne, og så vil de aktuelle (eller standard) indstillinger forblive aktiveret.

Dagsordensguide - Sidedesign

Specificerer et sidedesign til dagsordenen.

Dagsordensguide - Generelt Information

Specificerer dato, klokkeslæt, titel og sted for mødet.

Dagsordensguide - Overskrifter der skal inkluderes

Angiver overskrifterne, som du vil medtage i dagsordenen.

Dagsordensguide - Navne

Specificerer navnene som skal udskrives på dagsordenen.

Dagsordensguide - Dagsordenpunkter

Specificerer emnerne som skal udskrives på dagsordenskabelonen.

Dagsordensguide - Navn og placering

Vælg titlen og placering til dagsordenskabelon.

Tilbage

Returnerer til de valg, der er foretaget på den foregående side. De aktuelle indstillinger forbliver aktive. Denne knap bliver kun aktiv efter den første side.

Næste

Guiden gemmer de nuværende indstillinger og går til den næste side. Når du kommer til sidste side, bliver denne knap inaktiv.

Udfør

Ud fra dine valg udarbejder guiden en dokumentskabelon og gemmer den på din harddisk. Et nyt dokument baseret på skabelonen vises i arbejdsområdet, med filnavnet "UnavngivetX" (X står for et automatisk tildelt nummer).

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Noteikon

LibreOffice gemmer de nuværende indstillinger i guiden i henhold til den valgte dokumentskabelon. De bruges som standardindstillinger, næste gang du aktiverer guiden.


Støt os venligst!