Faxguide - Navn og placering

Angiver skabelonnavn og -placering.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Guider - Fax - Navn og placering.


Navn på skabelon

Indtast navnet på faxskabelonen.

...

Indtast eller vælg den fuldstændige sti, inklusiv filnavnet for faxskabelonen.

Opret en fax ud fra denne skabelon

Opretter og gemmer faxskabelonen, åbner så et nyt faxdokument baseret på skabelonen.

Lav manuelle ændringer til denne faxskabelon

Opretter og gemmer faxskabelonen, åbner derefter skabelonen til fortsat redigering.

Gå til Faxguide

Støt os venligst!