Faxguide - Sidedesign

Angiver typografien af dit faxdokument.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Guider -Fax - Sidedesign.


Forretningsfax

Opretter en faxskabelon til en forretningsfax.

Typografi

Specificerer den foruddefinerede typografi.

Privat fax

Opretter en faxskabelon til en privat fax.

Typografi

Specificerer den foruddefinerede typografi.

Gå til Faxguide - Inkluderede elementer

Støt os venligst!