Der er blevet anvendt Autokorrektur

Dobbelt anførselstegn (") er blevet erstattet

Din tekst blev rettet af Autokorrektur så dobbelte anførselstegn blev erstattet af typografiske anførselstegn.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Vælg fanebladet Funktioner - Autokorrektur - Autokorrekturindstillinger - Lokale muligheder.


Støt os venligst!