Genvejstaster i databaser

De følgende genvejstaster er tilgængelige i databaser.

De generelle genvejstaster i LibreOffice kan også anvendes.

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


Genvejstaster for databaser

I forespørgselsdesignet

Genvejstaster

Effekt

F6

Hop mellem forespørgselsdesignets områder.

Slet

Sletter en tabel fra forespørgselsdesignet.

Tabulator

Markerer forbindelseslinjen.

Skift+F10

Åbner genvejsmenuen.

F4

Viser en Forhåndsvisning.

F5

Udfører forespørgsel.

F7

Tilføjer tabel eller forespørgsel.


Kontrolelementets egenskabsvindue

Genvejstaster

Effekt

+Pil ned

Åbner kombinationsfeltet.

+Pil op

Lukker kombinationsfeltet.

Skift+Enter

Indsætter en ny linje.

Pil op

Placerer markøren i den forrige linje.

Pil ned

Placerer markøren i den næste linje.

Enter

Fuldender indtastning i feltet og placerer markøren i næste felt.

+F6

Sæt fokus (med mindre du er i designtilstand) ved første kontrolelement. Det første kontrolelement er den første listet i formularnavigatoren.


Genveje for oprettelse Basic-dialoger

Genvejstaster

Effekt

+Side op

Hopper mellem faneblade.

+Side ned

Hopper mellem faneblade.

F6

Hopper mellem vinduer.

Tabulator

Valg af kontrolelementfelter.

Skift+Tabulator

Valg af kontrolelementfelter i modsatte retning.

+Enter

Indsætter det valgte kontrolelement.

Piletast

+piletast

Flyttes det valgte kontrolelement i trin af 1 mm i den pågældende retning. I punktredigeringstilstand, ændres størrelsen af det valgte kontrolelement.

+Tabulator

Hopper til næste håndtag i punktredigeringstilstand,

Skift++Tabulator

Hopper til foregående håndtag i punktredigeringstilstand,

Esc

Forlader den aktuelle markering.


Markering af rækker og kolonner i en Databasetabel (åbnet med +Skift+F4-tasterne)

Genvejstaster

Effekt

Mellemrumstast

Skifter rækkevalg, undtaget når rækken er i redigeringstilstand.

+Mellemrum

Skifter rækkevalg.

Skift+Mellemrumstast

Vælger den aktuelle kolonne.

+Page Up

Flytter markøren til den første række.

+Page Down

Flytter markøren til den sidste række.


Støt os venligst!