Generelle genvejstaster i LibreOffice

Noteikon

Nogle af genvejstasterne kan være tildelt til dit operativsystem. Taster, som er tildelt til operativsystemet, er ikke tilgængelige i LibreOffice. Prøv at tildele forskellige taster enten i LibreOffice i Funktioner - Tilpas - Tastatur eller i dit operativsystem.


Brug af genvejstaster

En stor del af dine programmers funktionalitet kan kaldes med genvejstaster. For eksempel vises genvejstasterne ved siden af kommandoen Åbn på menuen Filer. Hvis du vil tilgå denne funktion med genvejstasterne, trykker du på og holder den ned og trykker så på O-tasten. Slip begge taster, når dialogen viser sig.

Når du bruger programmet, kan du vælge mellem brug af musen eller tastaturet til næsten alle tilgængelige operationer.

Indtastning af Unicode-tegn

Du kan skrive vilkårlige Unicode-tegn i dokumentet ved at indtaste det hexadecimale Unicode kodenummer og så trykke på (standard). Tast Unicodes hexadecimale notation og tryk på for at skifte mellem Unicode-tegnet og dets hexadecimale notation. Markering er ikke nødvendig, men konverteringen vil gælde de markerede tegn. At slå til/fra virker på tegnene foran markørens position, når disse udgør et gyldigt Unicode hexadecimalt kodenummer. Hexadecimale kodenumre med en værdi i området U+0000 til U+0020 konverteres ikke.

Standardgenvejen til Unicode-konvertering er og i nogle lokaliseringer, hvor standardgenvejen til Unicode griber ind i hovedmenuens genvej. For at tildele genvejen til denne funktion vælger du Funktioner ▸ Tilpas ▸ Tastatur og vælger Kategori:Indstillinger med Funktion: Slå Unicode-notation til/fra.

Anvendelse af genvejstaster i dialoger

Der er altid et fremhævet element i enhver given dialog - sædvanligvis vist med en brudt ramme. Dette element, som enten kan være en knap, et valgfelt, et punkt på en rulleliste eller et afkrydsningsfelt, siges at have fokus på sig. Hvis fokuspunktet er en knap, udløser et tryk på Enter den, som om du havde klikket på den. Et afkrydsningsfelt tændes/slukkes ved at trykke på Mellemrums-tasten. Hvis et valgfelt har fokus, bruger du piletasterne til at ændre det aktiverede indstillingsfelt. Brug Tab-tasten til at gå fra et element eller område til det næste, brug Skift+Tab til at gå i den modsatte retning.

Et tryk på Esclukker dialogen uden at gemme ændringer.

Genvejstaster for musehandlinger

Hvis du bruger træk-og slip, markerer med musen eller klikker på objekter og navne, kan du bruge tasterne Skift, og i nogle tilfælde for at få yderligere funktionalitet. De ændrede funktioner, der er tilgængelige, når du holder tasterne nede under træk-og-slip, vises ved, at musemarkøren skifter form. Når du markerer filer eller andre objekter, kan ændringstasterne udvide markeringen - disse funktioner forklares, hvor det er relevant.

Praktiske tekstindtastningsfelter

 1. Du kan åbn en genvejsmenu, som indeholder nogle af de oftest benyttede kommandoer.

 2. Brug +A for at markere hele teksten. Brug Højre- eller Venstrepil for at fjerne markeringen.

 3. Dobbeltklik på et ord for at vælge det.

 4. Et tredobbeltklik i et tekstindtastningsfelt markerer hele feltet. et tredobbelt klik i et tekstdokument markerer den aktuelle sætning.

 5. Brug +Del for at slette alt fra markørens position til slutningen af ordet.

 6. Ved at bruge og Højre- eller Vestrepil, hopper markøren fra ord til ord. Hvis du også holder Skift-tasten ned, markeres det ene ord efter det andet.

 7. INSRT bruges til at skifte mellem indsætningstilstand og overskrivningstilstand og tilbage igen.

 8. Træk-og-slip kan bruges både indenfor og udenfor et tekstfelt.

 9. Gevejstasterne +Z bruges til at fortryde ændringer et trin af gangen. Teksten vil så have den status, den havde før den første ændring.

 1. LibreOffice har en Autofuldførelses-funktion, som aktiverer sig selv i nogle tekster og rullelister. Indtast for eksempel i URL-feltet, og fuldførelsesfunktionen viser den første fil eller mappe , som begynder med bogstavet "a".

 2. Brug Pil ned-tasten til at rulle gennem de andre filer og mapper. Brug Højrepil-tasten til også at vise en eksisterende undermappe i URL-feltet. Hurtig Autofuldførelse er tilgængelig, hvis du trykker på End-tasten efter at have indtastet en del af URL'en. Når du har fundet det ønskede program, dokument eller mappe, trykker du så på Enter.

Afbrydelse af makroer

Hvis du vil afslutte en makro, medens den kører, trykker du på +Skift+Q

Liste over generelle genvejstaster i LibreOffice

Genvejstasterne vises til højre på menulisterne ved siden af den tilsvarende menukommando.

Genvejstaster til at kontrollere dialoger

Genvejstaster

Effekt

Enter-tasten

Aktiverer den knap, som har fokus, i en dialog.

Esc

Afslutter handlingen eller dialogen. Under LibreOffice Hjælp: går et niveau op.

Mellemrumstast

Skifter det fokuserede afkrydsningsfelt i en dialog.

Piletasterne

Skifter det aktive kontrolelementfelt i en valgbar sektion i en dialog.

Tabulator

Flytter fokus til den næste sektion eller element i en dialog.

Skift+Tabulator

Flytter fokus til den foregående sektion eller element i en dialog.

+Pil ned

Åbner den for øjeblikket valgte kontrolfeltsliste i en dialog. Disse genvejstaster gælder ikke kun til kombinationsfelter men også til ikonknapper med pop-op-menuer. Luk en åbnet liste ved at trykke på Esc-tasten.


Genvejstaster til at kontrollere dokumenter og vinduer

Genvejstaster

Effekt

+O

Åbner et dokument.

+S

Gemmer det aktuelle dokument.

+N

Opretter et nyt dokument.

+Skift+N

Åbner dialogen Skabeloner.

+P

Udskriver dokument.

+F

Aktiverer værktøjslinjen Søg.

Kalder dialogen Find og erstat.

+Skift+F

Søger efter det senest indtastede søgeudtryk.

+Skift+R

Gentegner dokumentvisningen.

+Skift+I

Aktiver eller deaktiver markøren til tekstmarkering i skrivebeskyttet tekst.

I LibreOffice Hjælp: hopper til hovedhjælpesiden.

Skift+F2

Slår Udvidede hjælpetips til for den aktuelt valgte kommando, ikon eller kontrolelement.

F6

Sætter fokus i det næste synlige delvindue, herunder menulinje, værktøjslinje, vinduer såsom Sidepanel og Navigator og dokumentets lærred/datakilde.

Skift+F6

Sæt fokus i forrige undervindue.

+F6

Sætter fokus på dokumentets lærred/datakilde.

F10

Aktiverer den første menu (menuen Filer)

Skift+F10

Åbner genvejsmenuen.

+Skift+F10

Fastgør og frigør flydende delvinduer såsom ulåste værktøjslinjer, Sidepanel og Navigator.

Ctrl+Alt+Skift+Home

Viser/skjuler hovedmenu.

+F4 eller +F4

Lukker det aktuelle dokument. Lukker LibreOffice, når det sidste åbne dokument bliver lukket.

+Q

Stopper program.


Genvejstaster for redigering eller formatering af dokumenter

Genvejstaster

Effekt

+Tabulator

Når placeret ved begyndelsen af en overskrift indsættes en tabulator.

Enter (hvis et OLE-objekt er valgt)

Aktiverer det valgte OLE-objekt.

Enter (hvis et tegneobjekt eller tekstobjekt er valgt)

Aktiverer tekstindtastningstilstand.

+X

Klipper de valgte elementer ud.

+C

Kopierer de valgte elementer.

+V

Indsætter fra udklipsholderen.

+Skift+V

Indsætter uformateret tekst fra udklipsholderen. Teksten indsættes med den formatering, der er i brug ved indsættelsespunktet.

+Skift+V

Åbner dialogen Indsæt speciel.

+A

Markerer alt.

+Z

Fortryder den seneste handling.

Gendanner den seneste handling.

+Skift+Y

Gentager sidste kommando.

+I

Attributten "Kursiv" bruges på det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord også sat i kursiv.

+B

Attributten "Fed" bruges på det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord også sat i fed.

+U

Attributten "Understreget" sættes for det valgte område. Hvis markøren er placeret i et ord, bliver dette ord sat til understreget.

?M

Fjerner direkte formatering fra den markerede tekst eller de markerede objekter (som i Formater - Ryd direkte formatering).


Genvejstaster i Galleri

Genvejstaster

Effekt

Tabulator

Flytter mellem områder.

Skift+Tabulator

Flytter baglæns mellem områder.


Genvejstaster i området Nyt tema i Galleriet:

Genvejstaster

Effekt

Pil op

Flytter markeringen opad.

Pil ned

Flytter markeringen nedad.

+Enter

Åbner dialogen Egenskaber.

Skift+F10

Åbner en genvejsmenu.

+U

Opdaterer det valgte tema.

+R

Åbner dialogen Indtast titel.

+D

Sletter det valgte tema.

Indsæt

Indsætter et nyt tema.


Genvejstaster i området Galleriets forhåndsvisning:

Genvejstaster

Effekt

Home

Hopper til første element.

End

Hopper til sidste element.

Venstrepil

Vælger det næste gallerielement til venstre.

Højrepil

Vælger det næste gallerielement til højre.

Pil op

Vælger det næste gallerielement foroven.

Pil ned

Vælger det næste gallerielement nedenunder.

Page Up

Ruller en skærm op.

Page Down

Ruller en skærm ned.

+Skift+Insert

Indsætter det markerede objekt som et kædet objekt i det aktuelle dokument.

+I

Indsætter en kopi af det valgte objekt i det aktuelle dokument.

+T

Åbner dialogen Indtast titel.

+P

Skifter mellem temavisning og objektvisning.

Mellemrumstast

Skifter mellem temavisning og objektvisning.

Enter

Skifter mellem temavisning og objektvisning.

Gå baglæns (kun i objektvisning).

Skifter tilbage til hovedoversigt.


Markering af rækker og kolonner i en Databasetabel (åbnet med +Skift+F4-tasterne)

Genvejstaster

Effekt

Mellemrumstast

Skifter rækkevalg, undtaget når rækken er i redigeringstilstand.

+Mellemrum

Skifter rækkevalg.

Skift+Mellemrumstast

Vælger den aktuelle kolonne.

+Page Up

Flytter markøren til den første række.

+Page Down

Flytter markøren til den sidste række.


Genvejstaster for tegneobjekter

Genvejstaster

Effekt

Vælg værktøjslinjen med F6. Brug Pil ned- og Højrepil-tasterne til at vælge det ønskede værktøjslinjeikon og tryk på +Enter.

Indsætter et tegneobjekt.

Marker dokumentet med +F6 og tryk på Tab-tasten

Markerer et tegneobjekt.

Tabulator

Markerer det næste tegneobjekt.

Skift+Tabulator

Markerer det foregående tegneobjekt.

+Home

Markerer det første tegneobjekt.

+End

Markerer det sidste tegneobjekt.

Esc

Afslutter valg af tegneobjekt.

Esc (i håndtag markeringstilstand)

Afslutter Håndtagmarkeringstilstand og gå tilbage til Objektmarkeringstilstand.

Pil op/Pil ned/Venstrepil/Højrepil

Flytter det valgte punkt (Fang-til-gitter-funktionerne er midlertidigt deaktiveret, men punkter fastholdes stadig til hinanden).

+Pil op/Pil ned/Venstrepil/Højrepil

Flytter det valgte tegneobjekt et billedpunkt (i Markeringstilstand)

Skalerer et tegneobjekt (i Håndtagsmarkeringstilstand).

Roterer et tegneobjekt (i Rotationstilstand)

Åbner Egenskabs-dialogen for et tegneobjekt.

Aktiverer Punktmarkeringstilstand for det valgte tegneobjekt.

Mellemrumstast

Markerer et punkt for et tegneobjekt (i Punktmarkeringstilstand) / Annuller valg.

Den valgte punkt blinker en gang i sekundet.

Skift+Mellemrumstast

Markerer et ekstra punkt i Punktmarkeringstilstand.

+Tabulator

Markerer det næste punkt i tegneobjektet (Punktmarkeringstilstand).

I Rotations-tilstand kan centrum for rotationen også vælges.

+Skift+Tab

Markerer det foregående punkt i tegneobjektet (Punktmarkeringstilstand)

+Enter

Et nyt tegneobjekt med standardstørrelse bliver placeret i midten af den aktuelle visning.

+Enter ved markeringsikonet

Aktiverer det første tegneobjekt i dokumentet.

Esc

Forlader Punktmarkerings-tilstanden. Tegneobjektet vælges efterfølgende.

Rediger et punkt i et tegneobjekt (Punktredigeringstilstand).

En tekst eller numerisk tast

Hvis et tegneobjekt er valgt skiftes til redigeringstilstand og markøren placeres i slutningen af teksten i tegneobjektet. Et tegn der kan udskrives bliver indsat.

-tasten mens du opretter eller skalerer et grafikobjekt

Placeringen af objektets midte er låst.

Skift-tasten mens du opretter eller skalerer et grafikobjekt

Forholdet mellem objektets bredde og højde er låst.


Støt os venligst!