Dialog for egenskaber for forespørgsler

I dialogen Forespørgselsegenskaber kan du sætte to af SQL-forespørgslens egenskaber, nemlig om der skal returneres entydige værdier og om resultatsættet skal begrænses.

For at tilgå denne kommando...

I vinduet Forespørgselsdesign vælger du Rediger - Forespørgsels-egenskaber.


Entydige værdier

Udvider select statement i SQL Forespørgslen i den aktuelle kolonne med parameteren DISTINCT. Virkningen er, at ens værdier kun vises én gang, selvom de optræder oftere.

Grænseværdi

Tilføjer en grænseværdi for at sætte det maksimal antal af dataposter, der returneres.

Støt os venligst!