Grænseværdi

Udvider den opbyggede select sætning i SQL forespørgsel med en LIMIT X begrænsning. Dette kan bruges til at begrænse din SQL forespørgsel til resultater, der falder inden for de første X antal hits.

Støt os venligst!