Blokpile

Åbner værktøjslinjen Blokpile, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

For at tilgå denne kommando...

Ikonet Blokpile

Blokpile


Klik på et ikon på værktøjslinjen Blokpile, og træk så i dokumentet for at tegne figuren.

Noteikon

Nogle figurer har et specielt håndtag, som du kan trække i for at skifte egenskaber for formen. Musemarkøren ændres til en hånd over disse specielle håndtag.


Støt os venligst!