Beskær

Åbner en dialog til beskæring af visningen af et indsat billede. Det er kun visningen af billedet, der beskæres. Det indsatte billede bliver ikke ændret. Et billede skal være markeret for at aktivere beskæring.

I Impress og Draw vises der ikke en dialog, når du klikker på ikonet. I stedet ser du otte håndtag til beskæring. Åbn højreklik menuen for et valgt billede og vælg Beskær billede, hvis du ønsker at benytte dialogen til at beskære billedet.

Træk i et af de otte beskæringshåndtag for at beskære billedet.

ikon

Beskær

Beskær

Brug dette område til at beskære eller skalere den valgte grafik, eller for at tilføje luft omkring grafikken.

Bevar skalering

Bevarer grafikkens originale skalering, når du beskærer, så kun grafikkens størrelse ændres.

Bevar billedstørrelse

Bevarer grafikkens oprindelige størrelse, når du beskærer, således at grafikken kun skaleres. For at reducere skaleringen af grafikken skal du vælge denne indstilling og indtaste negative værdier i beskæringsboksene. For at forøge skaleringen af grafikken skal du indtaste positive værdier i beskæringsboksene.

Venstre

Hvis indstillingen Bevar skalering er valgt, indtast en positiv værdi for at beskære venstre side af grafikken, eller en negativ værdi for at tilføje luft til venstre for grafikken. Hvis indstillingen Bevar billedstørrelse er valgt, indtast en positiv værdi for at øge den vandrette skalering af grafikken, eller en negativ værdi for at formindske den vandrette skalering af grafikken.

Højre

Hvis indstillingen Bevar skalering er valgt, indtast en positiv værdi for at beskære højre side af grafikken, eller en negativ værdi for at tilføje luft til højre for grafikken. Hvis indstillingen Bevar billedstørrelse er valgt, indtast en positiv værdi for at øge den vandrette skalering af grafikken, eller en negativ værdi for at formindske den vandrette skalering af grafikken.

Top

Hvis indstillingen Bevar skalering er valgt, indtast en positiv værdi for at beskære toppen af grafikken, eller en negativ værdi for at tilføje luft ovenfor grafikken. Hvis indstillingen Bevar billedstørrelse er valgt, indtast en positiv værdi for at øge den lodrette skalering af grafikken, eller en negativ værdi for at formindske den lodrette skalering af grafikken.

Bund

Hvis indstillingen Bevar skalering er valgt, indtast en positiv værdi for at beskære bunden af grafikken, eller en negativ værdi for at tilføje luft nedenfor grafikken. Hvis indstillingen Bevar billedstørrelse er valgt, indtast en positiv værdi for at øge den lodrette skalering af grafikken, eller en negativ værdi for at formindske den lodrette skalering af grafikken.

Skalering

Ændrer skaleringen af den valgte grafik.

Bredde

Indtast bredden på den valgte grafik som en procentdel.

Højde

Indtast højden på den valgte grafik som en procentdel.

Billedstørrelse

Ændrer størrelsen på den valgte grafik.

Bredde

Indtast en bredde på den valgte grafik.

Højde

Indtast en højde for den valgte grafik.

Eksempelfelt

Viser en forhåndsvisning af den aktuelle markering.

Oprindelig størrelse

Gendanner grafikkens oprindelige størrelse.

Støt os venligst!