Blå

Angiver mængden af RGB-farvekomponenten blå for det valgte grafikobjekt. Værdier fra -100% (ingen blå) til +100% (fuld blå) er mulige.

Ikon

Blå

Støt os venligst!