Grøn

Angiver mængden af RGB-farvekomponenten grøn for det valgte grafikobjekt. Værdier fra -100% (ingen grøn) til +100% (fuld grøn) er mulige.

Ikon

Grøn

Støt os venligst!