Markeringstilstand

Skifter mellem forskellige valgtilstande.

Klik pĂĄ dette felt for at ĂĄbne en popup-menu med disse indstillinger:

Tilstand

Effekt

Standardmarkering

Dette er standard markeringstilstanden i tekstdokumenter. Med tastaturet kan markeringer udføres med Skift+navigationstaster (pile, Home, End Page Up, Page Down). Med musen klikker du på teksten, hvor markeringen skal starte, holder den venstre muskeknap ned og flytter til slutningen af markeringen. Slip musetasten for at afslutte markeringen.

Udvidelse af markeringen

Brug musen, piletasterne eller tasterne Home og End til at udvidde eller beskære det aktuelle udvalg. Et klik hvor som helst på teksten vælger området mellem den aktuelle markørplacering og klikkets placering.

Hold Skift-tasten ned for midlertidigt at aktivere tilstanden Udvid markering.

Tilføjer markering (Skift+F8)

Brug denne tilstand til at vælge flere tekstområder. Hver ny markering med musen eller tastaturet tilføjes som en et nyt valg.

Hold Ctrl-tasten nede for midlertidigt at aktivere tilstanden Tilføj.

Blokvalg (+Skift+F8)

Brug denne tilstand til at vælge en ikke-sammenhængende tekstblok.

Hold Alt-tasten ned for midlertidigt at aktivere tilstanden Blokvalg.


Støt os venligst!