Indsætningstilstand

Viser den aktuelle indsættelsestilstand. Du kan skifte mellem INSRT = indsæt og OVER = overskriv.

Klik på feltet for at skifte mellem tilstandene (undtagen i LibreOffice Basic IDE, hvor kun Indsæt-tilstanden er aktiv). Hvis markøren er placeret i et tekstdokument, kunne du også bruge Insert-tasten (hvis den findes på dit tastatur) til at skifte mellem tilstandene.

Tilstand

Resultat

IND

I indsætningstilstand bliver ny tekst indsat ved markørens position og den følgende tekst flyttes til højre. Markøren vises som en lodret linje.

OVR

I overskrivningstilstanden erstattes enhver eksisterende tekst af ny tekst. Markøren vises som en tyk lodret linje.


Støt os venligst!