HTML-kildetekst

Viser kildeteksten for det aktuelle HTML-dokument. Denne visning er tilgængelig, når du opretter et nyt HTML-dokument eller åbner et eksisterende .

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Vælg Vis - HTML-kilde.

From toolbars:

Icon HTML Source

HTML-kildetekst


I HTML-kilde-tilstand kan du se og redigere dokumentets mærker (tags) i HTML-hyperlinks. Gem dokumentet som et simpelt tekstdokument. Tildel det endelsen .html eller .htm for at udpege dokumentet som HTML.

Støt os venligst!