Tilføj tabeller

I dialogen Tilføj tabeller markerer du de tabeller, du har brug for til din aktuelle opgave. Når du opretter en forespørgsel eller en tabelpræsentation, markerer du den tilsvarende tabel, som forespørgslen eller tabelpræsentationen skal henvise til. Når du arbejder med relationelle databaser, markerer du de tabeller, du vil danne relationer imellem.

De indsatte tabeller vises i et separat vindue i forespørgselsdesignet eller relationsvinduerne sammen med en liste af felterne fra tabellen. Du kan bestemme størrelsen og rækkefølgen for dette vindue.

For at tilgå denne kommando...

I et databasefilvindue skal du klikke på ikonet Tabeller. Vælg Indsæt -Tabeldesign eller Rediger - Rediger


Tabel

Tabelnavn

Opremser de tilgængelige tabeller. For at indsætte en tabel skal du vælge en tabel fra listen og klikke på Tilføj. Du kan også dobbeltklikke på tabelnavnet og få vist et vindue, som indeholder tabellens felter øverst på forespørgselsdesignet eller relationsvinduet.

Tilføj

Indsætter den aktuelle tabel.

Luk

Lukker dialogen Tilføj tabeller.

Støt os venligst!