Indstilling af indrykninger, marginer og kolonner

Du kan angive indrykningerne og margenerne for det aktuelle afsnit eller for alle udvalgte afsnit ved at bruge musen.

Hvis du opdeler siden i spalter, eller markøren er placeret i en ramme over flere kolonner, kan du ændre spaltebredde eller spaltemellemrummet ved at trække i dem med musen på linealen.

Når et objekt, et billede eller et tegneobjekt er valgt, ser du objektets kanter i linealen. Du kan ændre kanterne ved at trække i dem på linealen med musen.

Hvis markøren er placeret i en tabelcelle, kan du ændre indrykningerne af indholdet af cellen ved at trække i dem med musen på linealen. Du kan ændre kantlinjerne for tabellen på linealen eller ved at trække i de faktiske kantlinjer.

Ikon

Disse ikoner markerer venstre indrykning for den første linje i det aktuelle afsnit (øverste trekant) og den venstre indrykning for de øvrige linjer i afsnittet (nederste trekant).

Ikon

Dette ikon til højre på linealen markerer højre indrykning for det aktuelle afsnit.

Opgave

Procedure

Definer venstre indryk

Træk den nederste venstre markør til højre, mens du holder museknappen nede

Definer venstre indrykning for første linje

Træk den øverste venstre markør til højre, mens du holder museknappen nede

Definer højre indryk

Træk den højre markør mod venstre, mens du holder museknappen nede.


tip

For at ændre venstreindrykningen startende med afsnittets anden linje holder du -tasten nede, mens du klikker på trekanten nederst til venstre og trækker den mod højre.


note

Tabulatorer, som er sat, ændres ikke, når afsnittet indrykkes. Hvis tabulatorer ender udenfor afsnittets margener, vises de ikke længere, men de eksister stadig.


Støt os venligst!