Søg datapost

I formularer eller databasetabeller kan du gennemsøge datafelter, rullelister og afkrydsningsfelter for specifikke værdier.

For at tilgå denne kommando...

Ikonet Søg datapost på værktøjslinjerne Tabeldata og Formulardesign

ikonet Find datapost

Søg datapost


Når du søger i en tabel, bliver datafelterne i den aktuelle tabel gennemsøgt. Når du søger i en formular, bliver datafelterne for tabellen, der er sammenkædet med formularen, gennemsøgt.

tip

Søgningen beskrevet her bliver udført af LibreOffice. Hvis du vil bruge SQL-serveren til at søge i en database, bør du bruge ikonet Formularbaserede filtre på værktøjslinjen Formular.


Søgefunktionen er også tilgængelig for tabelkontrolelementer. Når du kalder søgefunktionen fra et tabelkontrolelement, kan du gennemsøge hver kolonne af tabelkontrolelementet svarende til databasekolonnerne i den forbundne databasetabel.

Søg efter

Angiver søgetypen.

Tekst:

Indtast søgeordet i feltet eller vælg det fra listen. Teksten under markøren er allerede kopieret ind i kombinationsfeltet Tekst. Bemærk, at mens du udfører en søgning i en formular, kan tabulatorstop og linjeskift ikke behandles.

Dine søgeudtryk gemmes så længe som tabellen eller formulardokumentet er åbent. Hvis du kører mere end en søgning og du har lyst til at gentage søgeudtrykket, kan du vælge et tidligere brugt søgeudtryk i kombinationsfeltet.

Feltindhold er lig med NULL

Angiver at felter, som ingen data indeholder, kan blive fundet.

Feltindhold er ikke NULL

Angiver at felter, som indeholder data, bliver fundet.

Søgeområde

Angiver felterne for søgningen.

Formular

Specificerer den logiske formular, hvor du ønsker, at søgningen skal finde sted.

note

Konbinationfeltet Formular er kun synligt, hvis det aktuelle dokument er et formulardokument med mere end én logisk formular. Den vises ikke under en søgning i tabeller eller forespørgsler.


Formulardokumenter kan indeholde flere logiske formularer. Disse er individuelle formularkomponenter, og hver enkelt er sammenkædet med en tabel.

Konbinationsfeltet Formular indeholder navnene på alle logiske formularer for hvilke der eksisterer kontrolelementer.

Alle felter

Søger gennem alle felter. Hvis du laver en søgning i en tabel, vil alle felter i tabellen vil blive gennemsøgt. Hvis du laver en søgning i en formular, vil alle felter af den logiske formel (indtastet under Formular) blive gennemsøgt. Hvis du laver en søgning i et tabelkontrolfelt, bliver alle kolonner, som er forbundet til et gyldigt databasetabelfelt, gennemsøgt.

Bemærk at felterne i den aktuelle logiske formular ikke behøver at være identiske med felterne på formulardokumentet. Hvis formulardokumentet indeholder felter som peger på flere datakilder (der er flere logiske formularer), vil Alle felter-indstillingen kun søge efter felterne forbundet til datakilder i formulardokumentet.

Enkelt felt

Søger gennem et nærmere angivet datafelt.

Indstillinger

Angiver indstillinger til at kontrollere søgningen.

Placering

Specificerer sammenhængen mellem søgeordet og feltets indhold. De følgende indstillinger er tilgængelige:

hvor som helst i feltet

Returnerer alle felter, som indeholder søgemønsteret hvor som helst i feltet.

begyndelsen af feltet

Returnerer alle felter, som indeholder søgemønsteret i begyndelsen af feltet.

til sidst i felt

Returnerer alle felter, som indeholder søgemønsteret ved slutningen af feltet.

helt felt

Returnerer alle felter, som indeholder søgemønsteret, som præcist svarer til feltets indhold.


note

Hvis afkrydsningsfeltet Jokertegnsudtryk er markeret, er denne funktion ikke tilgængelig.


Anvend feltformatering

Angiver at alle feltformater tages i betragtning, når du søger i det aktuelle dokument. Feltformater er alle synlige formater, som er oprettet ved brug af følgende valgmuligheder:

  1. i tabeldesigntilstand for feltegenskaber,

  2. i datakildevisning under kolonneformatering,

  3. i formularer under kontrolelementegenskaber.

Hvis afkrydsningsfeltet Anvend feltformatering er markeret, søges i datakildevisningen for tabellen eller formularen ved at bruge formateringen, der er indstillet der. Hvis feltet ikke er markeret, bliver databasen gennemsøgt ved at bruge formateringen, der er gemt i databasen.

Eksempel:

Du har et datofelt, som er gemt i formatet "DD.MM.ÅÅ" i databasen (for eksempel, 17.02.65). Formatet for elementet er ændret i datakildevisningen til "DD MMM ÅÅÅÅ" (17 feb 1965). I dette eksempel vil en en datapost, som indeholder 17 februar, kun blive fundet, når indstillingen Anvend feltformatering er valgt:

Anvend feltformatering

Søgemønster

"feb" returneres, men ikke "2".

deaktiver

"2" returneres, men ikke "feb".


Det anbefales at du altid søger med feltformatering.

Følgende eksempler viser mulige problemer, når du søger uden feltformatering. Disse problemer er afhængige af den anvendte database og optræder kun for visse interne standardformateringer:

Søgeresultater

Årsag

"5" returnerer "14:00:00" som et klokkeslæt.

Klokkeslætsfelter findes ikke i dBASE-databaser og skal simuleres. For at vise tiden "14:00:00" internt er et 5-tal nødvendigt.

"00:00:00" returnerer alle dataposter fra et standarddatofelt

Databasen gemmer en datoværdi internt ved at benytte et kombineret dato/klokkeslætsfelt.

"45,79" vil ikke returnere "45,79" selv om indstillingen hele feltet er valgt under Placering.

Visningen svarer ikke til det, der er lagret internt. Hvis for eksempel værdien 45,789 er gemt i databasen i et felt af typen Tal/Dobbelt,og den viste formatering er sat til kun at bruge to decimaler, returneres kun "45,79" i søgninger med feltformatering.


I dette tilfælde er standardformatering formatering, som refererer til de internt lagrede data. Det er ikke altid synligt for brugeren, specielt hvis det er brugt til at simulere datatyper (for eksempel klokkeslætsfelter i dBASE-databaser). Dette afhænger af den anvendte database og den individuelle datatype. Søgning med feltformatering er passende, hvis du kun vil søge, hvad der faktisk vises. Dette inkluderer felter af typen dato, klokkeslæt, dato/klokkeslæt og tal/dobbelt.

Dog passer søgninger uden Anvend feltformatering til større databaser uden formateringsproblemer, fordi det er hurtigere.

Hvis du søger i afkrydsningsfelter med Anvend feltformatering, vil du modtage "1" for markerede afkrydsningsfelter, "0" for umarkerede afkrydsningsfelter og en tom streng ved udefinerede afkrydsningsfelter. Hvis søgningen blev gennemført uden Anvend feltformatering, vil du se sprog-afhængige standardværdier "TRUE" eller "FALSE".

Hvis du bruger Anvend feltformatering, når du søger i rullelister, finder du teksten vist i rullelister. Hvis du ikke bruger Anvend feltformatering, finder du indholdet tilsvarende til standardfeltformatet.

STORE og små bogstaver

Bestemmer at STORE og små bogstaver bliver taget i betragtning ved søgningen.

Søg baglæns

Bestemmer at søgningsprocessen vil køre i modsat retning, fra den sidste til den første datapost.

Fra top / Fra bund

Genstarter søgningen. en fremadrettet søgning genstarter med første datapost. En baglæns søgning genstarter med den sidste datapost.

Jokertegnsudtryk

Du kan bruge følgende jokertegn:

Jokertegn

Betydning

Eksempel

?

for præcis ét vilkårligt tegn

"?loppy" returnerer "Floppy"

"M?ller" returnerer, for eksempel, Miller og Møller

*

for 0 eller flere vilkårlige tegn

"*-*" returnerer "ZIP-drev" og "CD-ROM"

"M*er" returnerer alle dataposter startende med en "M" og slutter med "er" (for eksempel, Miller, Møller, Mather)


Hvis du vil søge efter de faktiske tegn ? eller *, skal du sætte omvendt skråstreg foran, som i "\?" eller "\*". Det er dog kun nødvendigt når Jokertegnsudtryk er aktiveret. Når denne indstilling er ikke aktiveret, behandles jokertegn som normale tegn.

Regulært udtryk

Søger med regulære udtryk. De samme regulære udtryk, som understøttes her, er også understøttet i LibreOffice Søg og erstat-dialogen.

Søgning med regulære udtryk tilbyder flere indstillinger end søgning med jokerudtryk. Hvis du søger med regulære udtryk, svarer de følgende tegn til de tegn som bruges i søgning med jokertegn:

Søg med jokerudtryk

Søg med regulære udtryk

?

.

*

.*


Søg lignende

Søg termer, som er lignende teksten i Find. Marker dette afkrydsningsfelt og klik så på knappen Lignende for at definere indstillinger for ensartetheden.

Sammenhold tegnbredde (kun hvis asiatiske sprog er aktiveret)

Skelner mellem halv-bredde og hel-bredde halv-bredde og hel-bredde tegnformer.

Lyder som (japansk) (kun hvis asiatiske sprog er aktiveret)

Lader dig angive søgeindstillinger for lignende notation brugt i japansk tekst. Vælg dette afkrydsnings og klik derefter på knappen Lyde for at angive søgeindstillingerne.

Sætter søgeindstillingerne for lignende notation brugt i japansk tekst.

Opfat som identisk

Angiver de valgmuligheder, der skal behandles som ens i en søgning.

Ignorer

Angiver hvilke tegn, som skal ignoreres.

Tilstand

Linjen Tilstand viser dataposterne returneret af søgningen. Hvis søgningen når slutningen (eller begyndelsen) af en tabel, bliver søgningen automatisk fortsat ved den modsatte ende.

I meget store databaser kan søgning efter dataposten i modsat orden tage nogen tid. I dette tilfælde vil status-linjen informere dig om at søgningen stadig er i gang.

Søg/Annuller

Hvis søgningen gennemføres, fremhæves det tilsvarende felt i tabellen. Du kan fortsætte søgningen ved at klikke knappen Søg igen. Du kan annullere en søgning ved at klikke knappen Annuller.

Luk

Lukker dialogen. Indstillingerne for den sidste søgning vil blive gemt, indtil du afslutter LibreOffice.

Hvis flere tabeller eller formularer er åben, kan du sætte forskellige søgeindstillinger for hvert dokument. Når du lukker dokumenterne vil kun søgeindstillingerne fra dokumentet, som sidst blev lukket, blive gemt.

Støt os venligst!