Sammenligningsoperatorer

Følgende sammenlignende operatorer kan sættes under Betingelse i dialogen Standardfilter.

Sammenlignende operator

Effekt

Lig med (=)

Viser værdier lig med betingelsen.

Mindre end (<)

Viser værdier mindre end betingelsen.

Større end (>)

Viser værdier større end betingelsen.

Mindre end eller lig med (<=)

Viser værdier som er mindre end eller lig med betingelsen.

Større end eller lig med (>=)

Viser værdier, som er større end eller lig med betingelsen.

Forskellig fra (<>)

Viser værdierne forskellige fra betingelsen.

Største

Viser de N (numerisk værdi som parameter) største værdier.

Mindste

Viser de N (numerisk værdi som parameter) mindste værdier.

Største %

Viser den største N% (numerisk værdi som parameter) af de samlede værdier.

Mindste %

Viser den mindste N% (numerisk værdi som parameter) af alle værdier.


Støt os venligst!