Data til felter

Opdaterer indholdet af de eksisterende databasefelter med de markerede dataposter. Ikonet Data til felter er kun tilgængeligt, hvis det aktuelle dokument er et tekstdokument.

Ikon

Data til felter

Støt os venligst!