Tekst

Hvis du vælger indstillingen Tekst i dialogen Indsæt databasekolonner, indsættes indholdet af de valgte data i datakildeoversigten i dokumentet som tekst. I dialogen kan du bestemme, hvilke databasefelter eller kolonner, der overføres, og hvordan teksten formateres.

Hvis flere dataposter er markeret, når du vælger funktionen Data til tekst, vil brevfletningsfelterne blive indsat i henhold til antallet af dataposter.

Tekst

I området Tekst skal du bruge pileknappen til at vælge de databasetabelkolonner, som du vil indsætte feltindhold i.

Databasekolonner

Lister alle kolonner af databasetabellen, som accepteres i udvalgslistefeltet, for at indsætte dem i dokumentet.Marker databasekolonnerne som du vil indsætte det i dokumentet.

>

Flytter de felter, som du markerede i Databasekolonner listeboksen ind i det markerede felt. Du kan også dobbelt-klikke emnet for at vælge der.

Vælg

Lister databasekolonnerne som du valgte til indsættelse i dokumentet. Du kan også indtaste tekst her. Denne tekst bliver også indsat i dokumentet. Elementernes orden i markeringsfeltet modsvarer dataenes orden i dokumentet.

Formater

Angiver det format der bruges, når databasefelterne sættes ind i dokumentet.

Fra database

Accepterer databasens formater.

Vælg

Specificerer et format fra listen, hvis formatinformation i bestemte datafelter ikke er accepteret. Disse formater er kun tilgængelige for bestemte databasefelter, såsom numeriske eller logiske felter. Hvis du vælger et databasefelt i tekstformat, vil du ikke være i stand til vælge et hvilket som helst format fra udvalgslisten, eftersom tekstformatet automatisk vil blive vedligeholdt.

Hvis formatet, som du ønsker, ikke vises, skal du vælge "Andre formater..." og definere det ønskede format i dialogen Talformat.

Det talformat, som tildeles fra udvalgslisten, vil altid referere til databasefeltet, som er valgt i rullelisten Databasekolonner.

Afsnitstypografi

Som standard bliver de indsatte afsnit formateret med de aktuelle afsnitstypografier. Dette format svarer til elementet "ingen" i rullelisten Afsnitstypografi.Her kan du vælge andre afsnitstypografier til afsnittet du vil indsætte i dokumentet. Rullelisten viser de tilgængelige afsnitstypografier defineret i LibreOffice og administreret i Typografikatalog.

Støt os venligst!