Tabel

I dialogen Indsæt databasekolonner skal du markere indstillingen Tabel for at indsætte de markerede data i dokumentet som en tabel. I dialogen kan du vælge hvilke databasefelter eller kolonner som skal overføres, og hvordan teksttabellen skal formateres.

Tabel

I dialogen Tabel kan du bruge piletasterne til at markere de kolonner i databasetabellen, som du vil anvende til tabellen i tekstdokumentet.

Databasekolonner

Angiver de databasekolonner, som skal indsættes i teksttabellen. Alle kolonner fra databasetabellen, som ikke er blevet valgt til listen Tabelkolonne(r) er opremset her. Elementerne er sorteret alfabetisk.

Tabelkolonne(r)

Opremser alle de databasekolonner, som skal indsættes i dokumentet. En kolonne vil blive tildelt til hvert tilsvarende element i tabellen. Rækkefølgen af elementerne i rullelisten Tabelkolonne(r) bestemmer rækkefølgen af data i teksttabellen.

>>

Flytter alle opremsede databasefelter til listen Tabelkolonne(r). Alle felter opremset i listen Tabelkolonne(r) rulleliste bliver indsat i dokumentet.

>

Flytter det markerede databasefelt til rullelisten Tabelkolonne(r). Du kan også dobbeltklikke på et element for at flytte det til rullelisten Tabelkolonne(r) Alle felter i rullelisten Tabelkolonne(r) bliver indsat i dokumentet.

<

Fjerner det markerede databasefelt fra listen Tabelkolonne(r). Det fjernede felt bliver ikke indsat i dokumentet.

<<

Fjerner alle databasefelter fra rullelisten Tabelkolonne(r).

Formater

Angiver det format der bruges, når databasefelterne sættes ind i dokumentet.

Fra database

Accepterer databasens formater.

Vælg

Specificerer et format fra listen, hvis formatinformation i bestemte datafelter ikke er accepteret. Disse formater er kun tilgængelige for bestemte databasefelter, såsom numeriske eller logiske felter. Hvis du vælger et databasefelt i tekstformat, vil du ikke være i stand til vælge et hvilket som helst format fra udvalgslisten, eftersom tekstformatet automatisk vil blive vedligeholdt.

Hvis formatet, som du ønsker, ikke vises, skal du vælge "Andre formater..." og definere det ønskede format i dialogen Talformat.

Det talformat, som tildeles fra udvalgslisten, vil altid referere til databasefeltet, som er valgt i rullelisten Databasekolonner.

Noteikon

For at indsætte data i dokumentet i form af en tabel, skal den rigtige Tabelindstilling være aktiv. Så kan du vælge et databasefelt fra rullelisten Tabelkolonne(r) for at definere formateringen af databasefeltet. Ændringerne i talformaterne vil blive tildelt den sidste markering. Det gør ingen forskel, om databasefeltet blev valgt fra rullelisten Databasekolonner eller fra rullelisten Tabelkolonne(r).


Indsæt tabeloverskrift

Angiver om der skal indsættes en overskriftslinje for kolonnerne i teksttabellen.

Anvend kolonnenavn

Benytter feltnavnene i databasetabellen som overskrifter for hver af kolonnerne i teksttabellen.

Opret kun række

Indsætter en tom overskriftslinje i teksttabellen. Ved at benytte indstillingen Opret kun række kan du definere dokumentoverskrifter, som ikke svarer til databasefeltnavnene.

Egenskaber

Åbner dialogen , som lader dig angive tabelegenskaber såsom rammer, baggrund og kolonnebredde.

Autoformat

Opens the dialog, in which you can select format styles that are immediately applied when inserting the table.

Støt os venligst!