Indsæt databasekolonner

Indsætter alle felter fra den markerede datapost i det aktuelle dokument ved markørens position. Ikonet er kun synligt, hvis det aktuelle dokument er et tekstdokument eller et regneark.

Ikon

Data Til Tekst

Støt os venligst!