Oversigt til/fra

Slår datakildeoversigten til og fra. Ikonet Oversigt til/fra er synligt på værktøjslinjen Tabeldata.

Ikon

Oversigt til/fra

Databaseoversigt

I datakildeoversigten ser du datakilderne registreret i LibreOffice med deres forespørgsler og tabeller.

Etablerer en forbindelse - Så snart du vælger en individuel tabel eller forespørgsel, etableres en forbindelse til datakilden. Når forbindelsen er åbnet, vil navnet på datakilden, forespørgsler eller tabelelementer samt navnet på den valgte forespørgsel eller tabel vises med fed skrift.

Støt os venligst!