Nyt dokument

Brug fanebladet Nyt dokument fra Hyperlink-dialogen for at sætte et hyperlink op til et nyt dokument og oprette det nye dokument samtidigt.

For at tilgå denne kommando...

Klik på ikonet Hyperlink på værktøjslinjen Standard og så på Nyt dokument.


Billede af dialogen Hyperlink – Nyt dokument

Nyt dokument

Angiver navnet, stien og typen for det nye dokument i dette område.

Rediger nu

Angiver at det nye dokument er oprettet og åbnet straks for redigering.

Rediger senere

Angiver at dokumentet er oprettet, men det åbnes ikke straks.

Fil

Indtast en URL til den fil, du vil åbne, når du klikker på hyperlinket.

Vælg sti

Åbner Vælg sti dialogen, hvor du kan vælge en sti.

Filtype

Angiver filtypen for det nye dokument.

Yderligere indstillinger

Ramme

Indtast navnet på rammen, som du ønsker, den kædede fil skal åbne i, eller vælg en foruddefineret ramme fra listen. Hvis du lader denne boks være tom, åbnes den kædede fil i det aktuelle browser vindue.

Formular

Angiver om hyperlinket skal indsættes som tekst eller som en knap.

Hændelser

Åbner dialogen Tildel makro, hvor du kan tilknytte dine egne programkoder til hændelser såsom "Mus over objekt" eller "Udløs hyperlink".

Tekst

Specificerer den synlige tekst eller knap for hyperlinket.

Navn

Indtast et navn til hyperlinket. LibreOffice indsætter et NAME-mærke i hyperlinket.

Støt os venligst!