Indlæs URL

Indlæser et dokument angivet med en indtastet URL. Du kan skrive en ny URL, redigere en URL, eller vælge en fra listen. Viser den komplette sti for det aktuelle dokument.

Tipikon

Aktiver Indlæs URL med kommandoen Synlige knapper (højreklik på værktøjslinjen).


Støt os venligst!