Formimdsk indrykning

Klik på ikonet Formindsk indrykning for at reducere den venstre indrykning for det aktuelle afsnit eller celleindholdet og indstille det til det forrige tabulatorstop.

Ikon

Formindsk indrykning

Støt os venligst!