Kombinationsfeltguide: Databasefelt

Med kombinationsfelterne kan du kan enten gemme værdien af et felt i en database eller vise denne værdi i en formular.

Brugerens indtastede eller valgte værdier i kombinationsfeltet kan gemmes i den databasetabel, som er tilgået i formularen. Bemærk at det ikke er muligt at gemme værdier i en anden tabel. Hvis værdierne ikke skal gemmes i en database, vil de kun blive gemt i formularen. Dette er især praktisk i HTML-formularer, når brugerens indtastede eller valgte værdier skal overdrages til en server.

For at tilgå denne kommando...

Åbn værktøjslinjen Formularkontrolelementer, klik på ikonet Kombinationsfelt og træk musen for at oprette et felt. Der skal findes en databaseforbindelse i formularen: Guide - side 2.


Vil du gemme værdien i et databasefelt?

Der er to mulige svar på spørgsmålet:

Ja, og det skal være i følgende databasefelt

Angiver, om brugerens indtastede eller valgte kombinationsfeltværdi skal gemmes i et databasefelt. Der tilbydes flere databasetabelfelter, som kan tilgås i den aktuelle formular.

I Kontrolelement - Egenskaber ser det valgte felt ud som om et element i Data fanebladet under Datafelt.

Listefelt

Specificerer datafeltet hvor værdien fra kombinationsfeltet skal gemmes.

Nej, jeg vil kun gemme værdien i formularen

Bestemmer at værdien af dette kombinationsfelt ikke skal skrives i databasen og kun vil blive gemt i formularen.

Støt os venligst!