Tabelelementguide

Hvis du indsætter et tabelkontrolelement i et dokument, starter Tabelelementguiden automatisk. I denne guide kan du interaktivt angive, hvilke informationer der vises i tabelkontrolelementet.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Åbn værktøjslinjen Formularkontrolelementer, klik på ikonet Flere kontrolementer, klik på ikonet Tabelkontrolelement og træk musen for at oprette et felt.


Noteikon

Du kan bruge ikonet Guider til/fra for at hindre at guiden starter automatisk.


Tabelelement- / Rulleliste- / Kombinationsfeltguide: Data

Vælg den datakilde og tabel som modsvarer formularfeltet. Hvis du indsætter formularfeltet i et dokument, som allerede er allerede lænket til en datakilde, bliver denne side usynlig.

Tabelelementguide: Feltvalg

Angiver hvilke felter i tabelkontrolfeltet, der skal vises.

Annuller

Klik på Annuller lukker en dialog uden at gemme nogle ændringer.

Tilbage

Vis de markeringer i dialogen, som blev foretaget i det foregående trin. De aktuelle indstillinger forbliver uændrede. Denne knap kan kun aktiveres fra side to og fremefter.

Næste

Klik på knappen Næste, og guiden bruger den aktuelle dialogs indstillinger og fortsætter til næste trin. Hvis du er på det sidste trin, ændres denne knap til Opret.

Støt os venligst!