Aktiveringsrækkefølge

Åbner dialogen Tabuleringsrækkefølge, så du kan ændre den rækkefølge. i hvilken kontrolfelterne får fokus, mens brugeren trykker på tabulatortasten.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose Form - Activation Order.

From the tabbed interface:

Choose Form - Activation Order.

Choose Tools - Activation Order.

From toolbars:

Icon Activation Order

Aktiveringsrækkefølge


Når formularelementer indsættes i et dokument, bestemmer LibreOffice automatisk i hvilken rækkefølge, der skal flyttes fra et kontrolelement til det næste, når du bruger tabulatortasten. Alle nye kontrolelementer, der tilføjes, bliver automatisk placeret sidst i rækkefølgen. I dialogen Tabuleringsrækkefølge kan du tilpasse rækkefølgen efter dit eget ønske.

Du kan også definere indekseringen for et kontrolelement gennem dets specifikke egenskaber ved at indtaste den ønskede værdi under Rækkefølge i dialogen Egenskaber for kontrolelementet.

Man kan kun tilgå en alternativknap med tabulatortasten, når en af alternativknapperne er "valgt". Hvis du har designet en gruppe af alternativknapper, hvor ingen er "valgt", vil brugeren ikke kunne få adgang til gruppen eller alternativknapperne med tastaturet.

Kontrolelementer

Opremser alle kontrolelementer i formularen. Disse kontrolelementer kan vælges med tabulatortasten i den givne rækkefølge fra øverst til nederst. Vælg et kontrolelement fra listen Kontrolelementer for at tildele det den ønskede placering i tabuleringsrækkefølgen.

Flyt opad

Klik på knappen Flyt opad for at rykke det valgte kontrolelement én position højere op i tabuleringsrækkefølgen.

Flyt nedad

Klik på knappen Flyt nedad for at rykke det valgte kontrolelement én position ned i tabuleringsrækkefølgen.

Automatisk sortering

Klik på knappen Automatisk sortering for automatisk at sortere kontrolelementerne efter deres placering i dokumentet.

Støt os venligst!