Databaseformular-hændelser

Fanebladet Hændelser lader dig tildele visse hændelser, der forekommer i en databaseformular, en makro.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et valgt formularelements kontekstmenu - vælg Formularegenskaber - (fanebladet) Hændelser.

Åbn værktøjslinjen Formulardesign, klik på ikonet Formularegenskaber - (fanebladet)Hændelser.


For at kæde en hændelse sammen med en makro skal du først skrive en makro, der indeholder alle de kommandoer, der skal udføres, når hændelsen indtræffer. Derefter tildeles denne makro ved at klikke på knappen ... ved siden af den tilsvarende hændelse. Dialogen Tildel makro åbnes, og du kan vælge makroen.

De følgende handlinger kan tilpasses individuelt, så du kan bruge dine egne dialoger til at udføre en handling:

  1. Vise en fejlmeddelelse,

  2. Bekræfte sletning af dataposter,

  3. Forespørge efter parametre,

  4. Kontrollere indtastning ved lagring af datapost.

For eksempel kan du lave en "bekræft sletning"-anmodning såsom "Vil du virkelig slette kunde xyz?", når en datapost forsøges slettet.

note

Hændelserne, der vises i dialogen Hændelser kan ikke redigeres direkte. Du kan fjerne en hændelse fra listen ved at trykke på Del-tasten.


I det følgende beskrives alle de hændelser i en formular, som kan kædes sammen med en makro:

Bekræft sletning

Hændelsen Bekræft sletning finder sted, så snart data er blevet slettet i formularen. Returner Sand for at tillade sletning af rækken, ellers Falsk. Den linkede makro kan for eksempel kræve bekræftelse i en dialog.

Efter dataposthandling

Hændelsen Efter dataposthandlingen finder sted, umiddelbart efter at den aktuelle datapost er ændret.

Efter ændring af datapost

Hændelsen Efter ændring af datapost finder sted, umiddelbart efter at den aktuelle postpeger er blevet ændret.

Fejl opstod

Hændelsen Fejl opstod aktveres, hvis der opstår fejl, mens datakilden tilgås. Dette gælder formularer, listefelter og kombinationsfelter.

Før afsendelse

Hændelsen Før indsendelse finder sted, før formulardata sendes. Returnering af Sand godkender indsendelsen, Falsk stopper den.

Før dataposthandling

Hændelsen Før registreringshandling finder sted, før den aktuelle post eller sættet at poster ændres. Returner Sand, når ændring er tilladt, ellers Falsk. Den linkede makro kan for eksempel kræve bekræftelse i en dialog.

Før fjernelse

Hændelsen Før udlæsning finder sted, før formularen udlæses, det vil sige: før den skilles fra din datakilde.

Før genindlæsning

Hændelsen Før genindlæsning finder sted, før formularen genindlæses. Dataindholdet er endnu ikke genopfrisket.

Før opdatering

Hændelsen Før opdatering finder sted, før kontrolindholdet, der blev ændret af brugeren, skrives ind i datakilden. Den linkede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere FALSK.

Efter opdatering

Hændelsen Efter opdatering finder sted, efter at det kontrolindhold, brugeren har ændret, er blevet skrevet ind i datakilden.

Før nulstilling

Hændelsen Forud for nulstilling finder sted, før en formular nulstilles. Nulstillingen godkendes ved ved returnering af Sand, returnering af Falsk annullerer operationen.

En formular nulstilles, hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

  1. Brugeren trykker en (HTML) knap, der er defineret som en nulstillingsknap.

  2. En ny, tom datapost bliver oprettet i en formular, som er kædet sammen med en datakilde. For eksempel kan der være trykket på knappen Næste datapost i den sidste datapost.

Efter nulstilling

Hændelsen Efter nulstilling finder sted, efter en formular er nulstillet.

Før ændring af datapost

HændelsenFør postændring finder sted, før den aktuelle postpeger – SQL-markør – ændres. Returner Sand når flytning er tilladst, ellers Falsk.

Udfyld parametre

Hændelsen Fyld parametre finder sted, når formularen, der skal indlæses, har parametre som skal udfyldes. Formularens datakilde kan for eksempel være følgende SQL-kommando:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Her er :name en parameter, som skal udfyldes under indlæsning. Parameteren udfyldes automatisk fra forælder-formularen om muligt. Hvis parameteren ikke kan udfyldes, kaldes denne hændelse og en linket makro kan udflyde parameteren. Returner Sand, når udførelsen af den parametriserede erklæring skal fortsættes, ellers Falsk.

Ved fjernelse

Hændelsen Under udlæsning finder sted, umiddelbart efter at formularen er blevet udlæst; det vil sige: skilt fra sin datakilde.

Ved genindlæsning

Hændelsen Ved genindlæsning finder sted, straks efter at formularen er genindlæst. Dataindholdet er allerede blevet genopfrisket.

Ved indlæsning

Hændelsen Ved indlæsning finder sted umiddelbart efter at formularen er indlæst.

Hændelser, der kan forbydes

tip

Makroer kan afbryde udførelsen af en hændelse, når de returnerer en boolsk værdi: Sand tillader, at udførelsen af hændelsen fortsættes og Falsk stopper udførelsen af hændelsen.


De følgende hændelser kan afbrydes ved at returnere Falsk:

Støt os venligst!