Hændelser

Fanebladet Hændelser giver dig mulighed for at tildele en makro til bestemte hændelser, som forekommer i en formular.

For at tilgå denne kommando...

Åbn kontekstmenuen til et valgt formularelement - vælg fanebladet Formular - Hændelser.

Åbn værktøjslinjen Formularfkontrolelementer eller værktøjslinjen Formulardesign, klik på ikonet Formular - fanebladet Hændelser.


For at kæde en hændelse sammen med en makro skal du først skrive en makro, der indeholder alle de kommandoer, der skal udføres, når hændelsen indtræffer. Derefter tildeles denne makro ved at klikke på knappen ... ved siden af den tilsvarende hændelse. Dialogen Tildel makro åbnes, og du kan vælge makroen.

De følgende handlinger kan tilpasses individuelt, så du kan bruge dine egne dialoger til at udføre en handling:

  1. Vise en fejlmeddelelse,

  2. Bekræfte sletning af dataposter,

  3. Forespørge efter parametre,

  4. Kontrollere indtastning ved lagring af datapost.

For eksempel kan du lave en "bekræft sletning"-anmodning såsom "Vil du virkelig slette kunde xyz?", når en datapost forsøges slettet.

Noteikon

Hændelserne som vises i dialogen Hændelser kan ikke redigeres direkte. Du kan slette en hændelse fra listen ved at klikke på Deletetasten.


I det følgende beskrives alle de hændelser i en formular, som kan kædes sammen med en makro:

Bekræft sletning

Hændelsen Bekræft sletning finder sted, så snart data er blevet slettet fra formularen. Den tilknyttede makro kan for eksempel kræve bekræftelse i en dialog.

Efter dataposthandling

Hændelsen Efter registreringshandlingen finder sted, umiddelbart efter at den aktuelle post er blevet ændret.

Efter ændring af datapost

Hændelsen Efter postændring finder sted, umiddelbart efter at den aktuelle postpeger er blevet ændret.

Fejl opstod

Hændelsen Fejl forekom aktveres, hvis der forekommer fejl und tilgang til datakilden. Dette gælder formularer, listefelter og kombinationsfelter.

Før afsendelse

Hændelsen Før indsendelse finder sted, før formulardata sendes.

Før dataposthandling

Hændelsen Før registreringshandlingen finder sted, før den aktuelle post bliver ændret. Den tilknyttede makro kan kræve bekræftelse i en dialog.

Før fjernelse

Hændelsen Før udlæsning finder sted, før formularen udlæses, det vil sige, adskilles fra din datakilde.

Før genindlæsning

Hændelsen Før genindlæsning finder sted, før formularen genindlæses. Dataindholdet er endnu ikke blevet genopfrisket.

Før opdatering

Hændelsen Før opdatering finder sted, før det indhold i kontrolelementet, brugeren har ændret, skrives ind i datakilden. Den tilknyttede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSK".

Efter opdatering

Hændelsen Efter opdatering finder sted, efter at det kontrolindhold, brugeren har ændret, er blevet skrevet ind i datakilden.

Før nulstilling

Hændelsen Før nulstilling finder sted, før en formular nulstilles. Den tilknyttede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSK".

En formular nulstilles, hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

  1. Brugeren trykker en (HTML) knap, der er defineret som en nulstillingsknap.

  2. En ny, tom datapost bliver oprettet i en formular, som er kædet sammen med en datakilde. For eksempel kan der være trykket på knappen Næste datapost i den sidste datapost.

Efter nulstilling

Hændelsen Efter nulstilling finder sted, efter en formular er blevet nulstillet.

Før ændring af datapost

Hændelsen Før postændring finder sted, før den aktuelle postpeger er ændret. Den tilknyttede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSK".

Udfyld parametre

Hændelsen Fyld parametre finder sted, når formularen, der skal ændres, har parametre som skal udfyldes. Formularens datakilde kan for eksempel være følgende SQL-kommando:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

Her er :navn en parameter, som skal være udfyldt ved indlæsning. Om muligt udfyldes parameteren automatisk fra hovedformularen. Hvis parameteren ikke kan udfyldes, kaldes denne hændelse, og en kædet makro kan udfylde parameteren.

Ved fjernelse

Hændelsen Under udlæsning finder sted, umiddelbart efter at formularen er blevet udlæst; det vil sige adskilt fra sin datakilde.

Ved genindlæsning

Hændelsen Under genindlæsning finder sted, umiddelbart efter at formularen er blevet genindlæst. Dataindholdet er allerede blevet genopfrisket.

Ved indlæsning

Hændelsen Under indlæsning finder sted, umiddelbart efter at formularen er blevet indlæst.

Støt os venligst!