Generelt

For at tilgå denne kommando...

Åbn et valgt formularelements kontekstmenu - vælg Formularegenskaber - (fanebladet) Generelt.

Åbn værktøjslinjen Formulardesign, Klik på ikonet Formularegenskaber - (fanebladet) Generelt.


En formular er et tekstdokument eller regneark med forskellige formularkontrolelementer. Hvis du opretter en formular til en webside, kan brugeren indtaste data i den, som skal sendes over internettet. Data fra formularkontrolelementerne i en formular bliver transmitteret til en server ved at angive en URL og kan behandles på serveren.

Navn

Specificerer et navn på formularen. Dette navn bruges til at identificere formularen i Formularnavigator.

URL

Angiver URL'en som data fra den fuldførte formular skal overføres til.

Ramme

Angiver målrammen hvor den indlæste URL bliver vist.

Hvis du klikker i feltet, kan du vælge en mulighed fra listen som angiver hvilken ramme næste dokument skal indlæse i. Du har følgende muligheder:

Element

Betydning

_blank

Det næste dokument bliver oprettet i en ny tom ramme.

_parent

Det næste dokument bliver oprettet i en overordnet ramme. Hvis den ikke findes, oprettes dokumentet i samme ramme.

_self

Det næste dokument bliver oprettet i den samme ramme.

_top

Det næste dokument bliver oprettet i et vindue på øverste niveau. Hvis den aktuelle ramme allerede er på øverste niveau, bliver dokumentet oprettet i denne ramme.


Indsendelsestype

Specificerer metoden for overførsel af den afsluttede formularinformation.

Ved brug af "Get"-metoden, bliver data fra alle kontrolelementer overført som miljøvariable. De bliver føjet til URL'en i formatet: "?Control1=indhold1&Control2=Indhold2&..."; Denne tekststreng bliver analyseret af et program på modtagerens server.

Ved brug af "Post"-metode, bliver et dokument oprettet med indholdet af formularen, som sendes til den angivne URL.

Kodning ved indsendelse

Specificerer typen af kodning af dataoverførslen.

Dataoverførsel af kontrolinformation

Når der sendes en formular, bliver alle kontrolelementer tilgængelige i LibreOffice taget i betragtning. Navnet på kontrolelementet og den tilsvarende værdi, hvis den er tilgængelig, bliver overført.

Hvilke værdier, der overføres i det enkelte tilfælde, afhænger af det pågældende kontrolelement. For tekstfelter bliver de synlige indtastninger overført, for rullelister overføres de valgte elementer, og ved afkrydsningsfelter og indstillingsfelter bliver de tilknyttede referenceværdier overført, hvis disse felter blev aktiveret.

Hvordan denne information transmitteres afhænger af den valgte overførselsmetode (GET eller POST) og kodningen (URL eller Multipart). Hvis for eksempel GET-metode og URL-kodning er valgt, bliver værdipar i sendt på formen <Navn>=<Værdi>.

I tilgift til kontrolelementerne, som bliver genkendt i HTML, tilbyder LibreOffice andre kontrolelementer. Det skal bemærkes, at for felter med et specifikt numerisk format er det ikke den synlige værdi, men i stedet de faste standardformater der overføres. Følgende tabel viser, hvordan data fra de LibreOffice-specifikke kontrolelementer transmitteres:

Kontrolelement

Værdipar

Numerisk felt, valutafelt

Et decimaltegn bliver altid vist som et punktum.

Datofelt

Datoformatet bliver sendt i et fast format (MM-DD-YYYY) uanset brugerens lokale indstillinger.

Klokkeslætsfelt

Klokkeslætsformat bliver sendt i et fast format (TT:MM:SS) uanset brugerens lokale indstillinger.

Felt med mønster

Værdier af mønsterfelter bliver sendt som tekstfelter, det vil sige, at den synlige værdi i formularen er sendt.

Tabelkontrolelement

Fra tabelkontrolelementet bliver de individuelle kolonner altid overført. Navnet på kontrolelementet, navnet på kolonnen og værdien af kolonnen bliver sendt. Ved brug af GET-metoden sammen med en URL sker overførsel for eksempel i formatet: <Navn på tabelkontrolelementet>.<Navn på kolonnen>=<Værdi>, hvor værdien afhænger af kolonnen.


Støt os venligst!