Hændelser

På fanebladet Hændelser kan du kæde makroer til hændelser, som forekommer i en formulars kontrolfelter.

Når en hændelse sker, kaldes en kædet makro. For at tildele en hændelse en makro trykker du på ...-knappen. Dialogen Tildel handling åbnes.

For at tilgå denne kommando...

Åbn kontekstmenuen for et markeret formularelement - vælg fanebladet Kontrolelement - Hændelser.

Åbn værktøjslinjen Formularkontrolelementer eller værktøjslinjen Formulardesign og klik på ikonet Kontrolelement - fanebladet Hændelser.


Afhængigt af kontrolelementet, er forskellige hændelser tilgængelige. Kun de tilgængelige hændelser for det valgte kontrolelement og konteksten er oplistet på fanebladet Hændelser.
Følgende hændelser er defineret:

Godkend handling

Denne hændelse finder sted, før en handling udløses ved at klikke på kontrolelementet. Et klik på knappen "Send" igangsætter en send-handling; den faktiske "send"-proces begynder først, når hændelsen Under igangsættelse finder sted. Hændelsen Godkend handling lader dig dræbe processen. Hvis den tilknyttede metode returnerer FALSK, bliver Under igangsættelse ikke udført.

Udfør handling

Hændelsen Udfør handling finder sted, når en handling igangsættes. Hvis du for eksempel har en "Send"-knap på din formular, repræsenterer send-processen den handling, der skal igangsættes.

Ændret

Hændelsen Ændret finder sted, når kontrolelementet mister fokus og indholdet i kontrollen er ændret, efter det mistede fokus.

Tekst ændret

Hændelsen Tekst ændret finder sted, hvis du indtaster eller ændrer en tekst i et indtastningsfelt.

Elementstatus ændret

Hændelsen Elementstatus ændret finder sted, hvis et kontrolfelts status er ændret.

Ved fokus

Hændelsen Når fokus modtages finder sted, hvis et kontrolelement modtagere fokus.

Ved mistet fokus

Hændelsen Når fokus mistes finder sted, hvis et kontrolfelt mister fokus.

Tast trykket

Hændelsen Tast trykket finder sted, når brugeren trykker på en vilkårlig tast, mens kontrolelementet har fokus. Denne hændelse kan eventuelt være knyttet til en makro til tjek af indførsler.

Tast sluppet

Hændelsen Tast sluppet finder sted, når bruger slipper en vilkårlig tast, mens kontrolelementet har fokus.

Mus indenfor

Hændelsen Mus inde i finder sted, hvis musen er inde i kontrolfeltet.

Musebevægelse ved tastetryk

Hændelsen Mus flyttet under tastetryk finder sted, når musen trækkes, mens en tast holdes nede. Et eksempel er, når en ekstra tast under træk-og-slip bestemmer tilstanden (flyt eller kopier).

Mus flyttet

Hændelsen Mus flyttet finder sted, hvis musen flyttes over kontrolelementet.

Museknap trykket

Hændelsen Museknap trykket finder sted, hvis der trykkes på museknappen, mens markøren er på kontrollen.

Noteikon

Bemærk at denne hændelse også bliver brugt til at give beskeder fra en pop-op genvejsmenu på kontrolelementet.


Museknap sluppet

Hændelsen Museknappen sluppet finder sted, hvis museknappen slippes, mens markøren er på kontrollen.

Mus udenfor

Hændelsen Musen udenfor finder sted, når musen er uden for kontrolfeltet.

Før opdatering

Hændelsen Før opdatering finder sted, før det indhold i kontrolelementet, brugeren har ændret, skrives ind i datakilden. Den tilknyttede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSK".

Efter opdatering

Hændelsen Efter opdatering finder sted, efter at det kontrolindhold, brugeren har ændret, er blevet skrevet ind i datakilden.

Før nulstilling

Hændelsen Før nulstilling finder sted, før en formular nulstilles. Den tilknyttede makro kan for eksempel forhindre denne handling ved at returnere "FALSK".

En formular nulstilles, hvis en af de følgende betingelser er opfyldt:

  1. Brugeren trykker en (HTML) knap, der er defineret som en nulstillingsknap.

  2. En ny, tom datapost bliver oprettet i en formular, som er kædet sammen med en datakilde. For eksempel kan der være trykket på knappen Næste datapost i den sidste datapost.

Efter nulstilling

Hændelsen Efter nulstilling finder sted, efter en formular er blevet nulstillet.

Støt os venligst!