Data

Fanebladet Data giver dig mulighed for at tildele en datakilde til det valgte kontrolelement.

For at tilgå denne kommando...

Åbn et valgt formularelements kontekstmenu - vælg Kontrolegenskaber - (fanebladet) Data.

√Öbn v√¶rkt√łjslinjen Formulardesign, klik p√• ikonet Kontrol - (fanebladet) Data.


note

For formularer med databasereferencer, er de tilknyttede databaser defineret i Formularegenskaber. Du finder funktionerne for dem på fanebladetData.


De mulige indstillinger på fanebladet Data for et kontrolelement afhænger af det pågældende kontrolelement. Du ser kun de indstillinger, der er tilgængelige for det aktuelle kontrolelement og den aktuelle sammenhæng.
F√łlgende felter er tilg√¶ngelige:

Bundet felt

note

Hvis du sletter indholdet af Bundet felt-cellen i egenskabsbrowseren, bruges det f√łrste felt af resultats√¶ttet til visning og udveksling af data.


Denne egenskab for rullelister definerer hvilket datafelt fra en kædet tabel, der vises i formularen.

Hvis en rulleliste i formularen skal vise indholdet af en tabel k√¶det til formulartabellen, s√• angiv i feltet Listeindholdstype, om visningen er bestemt af en SQL-kommando eller om den k√¶dede tabel tilg√•s. Med Bundet felt-egenskaben kan du bruge et indeks til at angive hvilket datafelt fra foresp√łrgslen eller tabellen listefeltet er k√¶det.

note

Egenskaben Bundet felt er kun til formularer som bruges til at f√• adgang til mere end √©n tabel. Hvis formularen er baseret p√• kun √©n tabel, er feltet som bliver vist i formularen specificeret direkte under Datafelt. Dog, hvis du √łnsker at rullelisten skal vise data fra en tabel der er k√¶det til den aktuelle tabel over et f√¶lles datafelt, defineres det forbundne datafelt ved egenskaben Bundet felt.


Hvis du valgte "SQL" under Listeindholdstype, bestemmer SQL-kommandoen indekset som skal specificeres. Eksempel: Hvis du angiver en SQL kommando s√•som "SELECT Felt1, Felt2 FROM tabelnavn" under Listeindhold, henvises til den f√łlgende tabel:

Bundet felt

Kæde

-1

Indekset for den valgte række er kædet til feltet angivet under Datafelt.

{tom} eller 0

Databasefeltet "Felt1" er kædet til feltet angivet under Datafelt.

1

Databasefeltet "Felt2" er forbundet til feltet angivet under Datafelt.


Hvis du valgte "Tabel" under Listeindholdstype, angiver tabelstrukturen indekset som skal specificeres. Eksempel: Hvis en databasetabel er valgt under Listeindhold, se den f√łlgende tabel:

Bundet felt

Kæde

-1

Indekset for den valgte række i listen er kædet til feltet angivet under Datafelt.

{tom} eller 0

Den 1. kolonne i tabellen er kædet til feltet, der er angivet under Datafelt.

1

Den 2. kolonne i tabellen er kædet til feltet, der er angivet under Datafelt.

2

Den 3. kolonne i tabellen er kædet til feltet, der er angivet under Datafelt.


Datafelt

Med databaseformularer kan du linke kontrolelementer til datafelterne.

Du har flere muligheder:

 1. F√łrste tilf√¶lde: Der er kun √©n tabel i formularen.

  Under Datafelt angives det felt i datakildetabellen hvis indhold, som du √łnsker vist.

 2. Andet tilf√¶lde: Kontrolelementet tilh√łrer en underformular, der er oprettet med en SQL-foresp√łrgsel.

  Under Datafelt angives det felt i SQL-s√¶tningen hvis indhold, som du √łnsker vist.

 1. Tredje tilfælde:Kombinationsfelter

  For kombinationsfelter er feltet i datakildetabellen, hvori brugerens indtastede eller valgte værdier gemmes, angivet under Datafelt. Værdierne vist på listen i kombinationsfeltet er baseret på en SQL-sætning, som er indtastet under Listeindhold.

 2. Fjerde tilfælde:Rullelister

  Her er det ikke datakildetabellen, der indeholder data, som skal vises, men en tabel sammenkædet med datakildetabellen gennem et fælles datafelt.

  Hvis du vil vise en rulleliste med data fra en tabel, der er k√¶det til den aktuelle datakildetabel, skal du under Datafelt angive feltet i datakildetabellen, hvortil indholdet af rullelisten refererer. Du kan ogs√• angive databasefeltet, der kontrollerer visningen af data i formularen. Dette datafelt angiver k√¶den til den anden tabel, hvis begge tabeller kan sammenk√¶des gennem et f√¶lles datafelt. Det er s√¶dvanligvis et datafelt, hvor unikke n√łgler er lagret. Datafeltet, hvis indhold vises i formularen, er specificeret med en SQL-s√¶tning under Listeindhold.

Rullelister arbejder med referencer. De kan enten være implementeret med kædede tabeller via SQL-sætninger (fjerde tilfælde) eller gennem værdilister:

Referencer gennem kædede tabeller (SQL-sætninger)

Hvis du vil have en rulleliste til at vise data fra en databasetabel, som er kædet via et fælles datafelt, til den tabel, som formularen er baseret på, er forbindelsesfeltet til formulartabellen angivet under Datafelt.

K√¶den bliver oprettet med en SQL Select-s√¶tning, som, hvis du valgte "SQL" eller "Native SQL", er angivet under Listeindholdstype i feltet Listeindhold. Som et eksempel er en tabel "Ordrer" k√¶det til den aktuelle formulars kontrolelement, og i databasen er en tabel "Kunder" k√¶det til "Ordrer"-tabellen. Du kan bruge en SQL-s√¶tning som f√łlger:

SELECT KundeNavn, KundeNr FROM Kunder

hvor "KundeNavn" er datafeltet fra den sammenkædede tabel "Kunder", og "KundeNr" er feltet med tabellen "Kunder", som er kædet til et felt på formulartabellen "Ordrer" specificeret under Datafelt.

Referencer ved brug af værdilister

Med rullelister kan du bruge værdilister. Værdilister er lister, som angiver referenceværdier. På denne måde vil kontrolelementet i formularen ikke direkte vise indholdet af et databasefelt, men i stedet værdier tildelt i værdilisten.

Hvis du arbejder med referenceværdier på en værdiliste, er indholdet af datafeltet som du specificerede under Datafelt i formularen ikke synlige, men det er derimod de tilknyttede værdier. Hvis du vælger "Værdiliste" på fanebladet Data under Listeindholdstype og tildeler en referenceværdi til de synlige punkter på listen i formularen under Listeelementer (indtastet i fanebladet Generelt), sammenlignes referenceværdierne med dataindholdet af det givne datafelt. Hvis en referenceværdi svarer til indholdet af et datafelt, vises de tilknyttede listeelementer i formularen.

Filterforslag

Mens du designer din formular, kan du s√¶tte egenskaben "Filterforslag" for hvert tekstfelt p√• fanebladet Data i den tilsvarende dialog Egenskaber. I efterf√łlgende s√łgninger i filtertilstand kan du v√¶lge mellem al den information, der indeholdt i disse felter. Feltindholdet kan s√• v√¶lges med funktionen Autofuldf√łrelse. Bem√¶rk imidlertid, at denne funktion kr√¶ver en st√łrre m√¶ngde hukommelsesplads og tid, is√¶r n√•r den bruges i st√łrre databaser og b√łr derfor bruges sparsomt.

Indhold af den kædede celle

Vælg tilstanden for linkning af et listefelt med en linket celle på et regneark.

 1. Kædet indhold: Synkroniser tekstindhold af det valgte rullelisteelement med celleindholdet. Marker "Den valgte indtastning".

 2. Kædet valgposition: Placeringen af det enkelte valgte element i rullelisten synkroniseres med den numeriske værdi i cellen. Markér "Placering af den valgte indtastning".

Kildecelleområde

Indtast et celleomr√•de, som indeholder et listefelts indf√łrsler eller et kombinationsfelt p√• et regneark. Hvis du indtaster et omr√•de over flere kolonner, vil kun den yderst til venstre blive brugt til at udfylde kontrolfeltet.

Kædet celle

Angiver referencen til en linket celle p√• et regneark. Den foranderlige tilstand eller kontrolelementernes indhold er linket med celleindholdet. F√łlgende tabel oplister kontrolelementerne og deres tilsvarende linktype:

Afkrydsningsfelt med kædet celle

Handling

Resultat

Marker afkrydsningsfeltet:

SAND indtastes i den kædede celle.

Afmarker afkrydsningsfeltet:

FALSK indtastes i den kædede celle.

Tretilstands-afkrydsningsfelt er sat til "ubestemt":

#NV indtastes i den kædede celle.

Indtast et tal eller en formel, som returnerer et tal, i den kædede celle

Hvis den indtastede værdi er SAND eller ikke 0: Afkrydsningsfelt bliver markeret
Hvis den indtastede værdi er FALSK eller 0: afkrydsningsfeltet bliver afmarkeret.

Ryd den kædede celle eller indtast tekst eller indtast en formel, som returnerer tekst eller en fejl

Afkrydsningsfelt bliver sat til "ubestemt" hvis det er en tretilstands-afkrydsningsfelt, ellers bliver afkrydsningsfeltet afmarkeret.

Marker afkrydsningsfeltet. Egenskaben Referenceværdi" indeholder tekst:

Teksten fra feltet Referenceværdi kopieres til cellen.

Afmarker afkrydsningsfeltet. Egenskaben "Referenceværdi (fra)" indeholder tekst.

En tom streng bliver kopieret til cellen.

Egenskaben Referenceværdi indeholder tekst. Indtast den samme tekst i cellen.

Afkrydsningsfeltet bliver markeret.

Feltet Referenceværdi indeholder tekst. Indtast en anden tekst i cellen.

Afkrydsningsfeltet bliver afmarkeret.


Alternativknap med kædet celle

Handling

Resultat

Marker alternativknappen:

SAND indtastes i den kædede celle.

Alternativknappen afmarkeres ved at markere en anden alternativknap:

FALSK indtastes i den kædede celle.

Indtast et tal eller en formel, som returnerer et tal, i den kædede celle

Hvis den indtastede værdi er SAND eller ikke 0, bliver alternativknappen markeret
Hvis den indtastede værdi er FALSK eller 0, bliver alternativknappen afmarkeret.

Ryd den kædede celle eller indtast tekst eller indtast en formel, som returnerer tekst eller en fejl:

Alternativknap afmarkeres.

Klik på alternativknappen. Feltet Referenceværdi indeholder tekst.

Teksten fra feltet Referenceværdi kopieres til cellen.

Klik på en anden alternativknap i samme gruppe. Feltet Referenceværdi indeholder tekst.

En tom streng bliver kopieret til cellen.

Feltet Referenceværdi indeholder tekst. Indtast den samme tekst i cellen.

Alternativknappen bliver markeret.

Feltet Referenceværdi indeholder tekst. Indtast en anden tekst i cellen:

Alternativknappen bliver afmarkeret.


Tekstfelt med kædet celle

Handling

Resultat

Indtast tekst i tekstfeltet:

Tekst kopieres til den kædede celle.

Ryd tekstfeltet:

Den kædede celle bliver ryddet.

Indtast tekst eller et tal i den kædede celle:

Tekst eller tal kopieres til tekstfeltet.

Indtast en formel i den kædede celle:

Formelresultatet kopieres til tekstfeltet.

Nulstil den kædede celle:

Tekstfeltet nustilles.


Numerisk felt og formateret felt med kædet celle

Handling

Resultat

Indtast et tal i feltet:

Tallet kopieres til den kædede celle.

Ryd feltet:

Værdien 0 bliver sat i den kædede celle.

Indtast et tal eller en formel, som returnerer et tal, i den kædede celle:

Tallet kopieres til feltet.

Ryd den kædede celle eller indtast tekst eller indtast en formel, som returnerer tekst eller en fejl:

Værdien 0 sættes i feltet.


Rulleliste med kædet celle

Rullelister underst√łtter to forskellige k√¶demetoder, se egenskaben "Indhold af den k√¶dede celle".

 1. Kædet indhold: Synkroniser tekstindholdet af den markerede rulleliste med cellen

 2. Kædet valgposition: Det enkelte, markerede elements position i rullelisten er synkroniseret med den numeriske værdi i cellen.

Handling

Resultat

Marker et enkelt element i listen:

Indhold er kædet: Elementets tekstindhold kopieres til den kædede celle.

Markering er kædet: Positionen for det valgte element kopieres til den kædede celle.
Hvis for eksempel det tredje element er markeret, vil tallet 3 blive kopieret.

Marker flere listepunkter:

#NV indtastes i den kædede celle.

Afmarker alle listepunkter:

Indholdet er kædet: Den kædede celle ryddes.

Markering er kædet: Værdien 0 indsættes i den kædede celle

Indtast tekst eller et tal i den kædede celle:

Indhold er kædet: Find og marker et tilsvarende listeelement.

Markering er k√¶det: Listeelementet p√• den angivne position (startende med 1 for det f√łrste element) er valgt. Hvis elementet ikke findes, afmarkeres alle punkter.

Indtast en formel i den kædede celle:

Find og marker et listeelement, som svarer til formelresultatet og kædetilstand.

Marker den kædede celle:

Afmarker alle elementer på rullelisten.

Udskift indholdet af listens kildeområde:

Rullelistepunkter opdateres i henhold til ændringen. Det markerede bevares. Dette kan forårsage en opdatering af den kædede celle.


Kombinationsfelt med kædet celle

Handling

Resultat

Indtast tekst i kombinationsfeltets redigeringsfelt eller vælg et element på rullemenuen:

Tekst kopieres til den kædede celle.

Ryd kombinationsfeltets redigeringsfeltet:

Den kædede celle bliver ryddet.

Indtast tekst eller et tal i den kædede celle:

Tekst eller tal kopieres til kombinationsfeltets redigeringsfelt

Indtast en formel i den kædede celle:

Formelresultatet kopieres til kombinationsboksens redigeringsfelt.

Ryd den kædede celle:

Kombinationsfeltets redigeringsfelt bliver ryddet.

Udskift indholdet af listens kildeområde

Rullegardinmenuens punkter opdateres i henhold til ændringen. Kombinationsfeltets redigeringsfelt og den forbundne celle bliver ikke ændret.


Listeindhold

I databaseformularer specificerer listens datakilde indeholdet af formular-elementet. Dette felt kan bruges til at definere en liste over værdier til dokumenter uden en databaseforbindelse.

Ved databaseformularer bestemmer datakilden elementerne på rullelisten eller kombinationsfeltet. Afhængigt af den valgte type har du et valg mellem forskellige datakilder under Listeindhold, under forudsætning af at disse objekter findes i din database. Alle tilgængelige databaseobjekter af typen som er valgt under Listeindholdstype tilbydes her. Hvis du har valgt "Værdiliste"-indstillingen som typen, kan du bruge referencer til databaseformularer. Hvis fremvisningen af kontrolelementet er kontrolleret med en SQL-kommando, er SQL-sætningen indtastet her.

Eksempler på SQL-sætninger:

For rullelister kan en SQL-s√¶tning have f√łlgende form:

SELECT felt1, felt2 FROM tabel

Her er "tabel" tabellen hvis data bliver vist på kontrolelementets liste (Listetabel). "felt1" er datafeltet som definerer de synlige punkter i formularen; dets indhold bliver vist på rullelisten. "felt2" er feltet på listetabellen, der er kædet til formulartabellen (værditabel) gennem feltet angivet under Datafelt hvis der er valgt Bundet felt= 1.

For kombinationsfelter kan en SQL-s√¶tning have f√łlgende form:

SELECT DISTINCT felt FROM tabel

Her er "felt" et datafelt fra listetabellen "tabel" hvis indhold bliver vist på kombinationsfeltets liste.

Værdilister for HTML-dokumenter

For HTML-formularer kan du indtaste en værdiliste under Listeindhold. Vælg indstillingen "Værdiliste" under Listeindholdstype. Værdier indtastet her vil ikke være synlige i formularen, og bruges til at tildele værdier til de synlige punkter. Elementerne skabt under Listeindhold korresponderer med HTMLmærket <OPTION VALUE=...>.

I dataoverf√łrslen for et valgt element fra en rulleliste eller et kombinationsfelt bliver B√ÖDE listen af v√¶rdier vist i formularen som blev indtastet p√• fanebladet Generelt under Listeelementer OG v√¶rdilisten som er indtastet p√• fanebladet Data under Listeindholdtaget i betragtning. Hvis en (ikke-tom) tekst er ved den valgte placering i v√¶rdilisten (<option value=...>), bliver den overf√łrt. Ellers bliver den tekst som vises i (<indstilling>)-kontrolelement sendt.

Hvis værdilisten skal indeholde en tom streng, indtast værdien "$$$empty$$$" under Listeindhold ved den tilsvarende placering (bemærk store/små bogstaver). LibreOffice fortolker denne indtastning som en tom streng og tildeler det til det respektive punkt på listen.

F√łlgende tabel viser forbindelserne mellem HTML, JavaScript og LibreOffice-feltet Listeindhold eksemplificeret ved en rulleliste kaldet "ListBox1". I dette tilf√¶lde betegner "Element" et punkt p√• listen som er synligt i formularen:

HTML-mærke

JavaScript

Element i Værdiliste på kontrolelementet (listeindhold)

overf√łrte data

<option>Element

ikke mulig

""

det synlige punkt på listen ("ListBox1=Element")

<OPTION VALUE="Value">Element

ListBox1.options[0].value="Værdi"

"Værdi"

Værdien tildelt til listeelementet ("ListBox1=Værdi")

<OPTION VALUE="">Element

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

En tom streng ("ListBox1=")


Listeindholdstype

Bestemmer de data, der skal udfylde listerne i liste- og kombinationsfelter.

Med "Værdiliste"-indstillingen vises alle elementer som indtastes i Listeelementer-feltet på fanebladet Generelt i kontrolelementet. For databaseformularer kan du bruge referenceværdier (se Henvisninger ved hjælp af Værdilister Sektionen).

Hvis indholdet af kontrolelementet skal l√¶ses fra en database, kan du bestemme typen af datakilden med de √łvrige indstillinger. For eksempel kan du v√¶lge imellem tabeller og foresp√łrgsler.

Referenceværdi (fra)

Afkrydsningsfelter og alternativknapper i regneark kan være bundet til celler i det aktuelle dokument. Hvis kontrolelementet er aktiveret, kopieres værdien, som du indtaster i Referenceværdi (til) til cellen. Hvis kontrolelementet er deaktiveret, kopieres værdien fra Referenceværdi (fra) til cellen.

Referenceværdi (til)

Du kan tiknytte en referencev√¶rdi til alternativknapper og afkrydsningsfelter. Referencev√¶rdien vil blive overf√łrt til en server, n√•r webformularen sendes. Med databaseformularer vil v√¶rdien, der angivet her, blive skrevet i den database, der er knyttet til kontrolfeltet.

Referenceværdier for webformularer

Referencev√¶rdier er nyttige, hvis du designer en webformular, og kontrolelementets statusinformation skal overf√łres til en server. Hvis brugeren klikker p√• kontrolelementet, bliver den tilsvarende referencev√¶rdi sendt til serveren.

For eksempel, hvis du har to kontrolfelter for alternativerne "Kvinde" og "Mand" og tildeler en referenceværdi 1 til feltet "Kvinde" og værdien 2 til feltet "Mand", bliver værdien 1 transmitteret til serveren, hvis en bruger klikker "Kvinde"-feltet og værdien 2, hvis "Mand"-feltet bliver klikket.

Referenceværdier for databaseformularer

For databaseformularer kan du også karakterisere status for en alternativknap eller et afkrydsningsfelt med en referenceværdi ved at lagre den i databasen. Hvis du har et sæt af tre alternativer, for eksempel "undervejs", "færdige" og "genindsendte" med de tilsvarende referenceværdier "SU", "OK" og "IGEN", vises disse referenceværdier i databasen, hvis der bliver klikket på det tilsvarende alternativ.

Tom streng er NULL

Definerer, hvordan input af en tom streng skal håndteres. Hvis den er sat til "Ja", bliver en input-streng med længden nul behandlet som værdien NUL. Hvis sat til "Nej", bliver ethvert input behandlet "som-det-er" uden nogen konvertering.

En tom streng er en streng af længden nul (""). Normalt er værdien NULL ikke det samme som en tom streng. I almindelighed bruges udtrykket NULL til at betegne en udefineret værdi, en ukendt værdi eller "ingen værdi er indtastet endnu."

Databasesystemer er forskellige, og de kan håndtere NULL-værdier forskelligt. Se dokumentationen til den database, du bruger.

St√łt os venligst!