Kontrolelementegenskaber

Ă…bner en dialog til redigering af et markeret kontrolelements egenskaber.

For at tilgĂĄ denne kommando...

Åbn et formularelements kontekstmenu - vælg Kontrolegenskaber.

Ikonet Kontrol

Kontrolelement


note

Du kan kun kalde dialogen Egenskaber i Designtilstand med et valgt kontrolelement.


Hvis du indtaster data i dialogen Egenskaber, skal du bemærke, at indtastninger over flere linjer er muligt for bestemte rullegardinskombinationsfelter. Dette berører alle felter, hvori en SQL-sætning kan indtastes, såvel som egenskaberne for tekstfelter eller etiketfelter. Du kan åbne disse felter og indtaste tekst i den åbnede liste. Følgende genvejstaster er gyldige:

Taster

Effekt

+Pil ned

Ă…bner kombinationsfeltet.

+Pil op

Lukker kombinationsfeltet.

Skift+Enter

Indsætter en ny linje.

Pil op

Placerer markøren på den forrige linje.

Pil ned

Placerer markøren på næste linje.

Enter

Afslutter input i feltet og placerer markøren i næste felt.


Som med rullelister eller kombinationsfelter kan du åbne eller lukke listen med et museklik ved pilen på den højre ende af feltet. Dog kan input her indtastes enten i den åbnede liste eller i det øverste tekstfelt. En undtagelse er de egenskaber, som forventer en listerepræsentation, for eksempel egenskaben "Listeelementer", som kan være indstillet til kontrolelementfelterne Rulleliste og Kombinationsfelt. Her kan du kun redigere elementerne, når feltet er åbnet.

Generelt

Fanebladet Generelt giver dig mulighed for at angive de generelle egenskaber for en formulars kontrolelementer. Disse egenskaber er afhængig af kontrolelementets type. Ikke alle de følgende egenskaber er tilgængelige for alle kontrolelementer.

Data

Fanebladet Data giver dig mulighed for at tildele en datakilde til det valgte kontrolelement.

Hændelser

På fanebladet Hændelser kan du kæde makroer til hændelser, som forekommer i en formulars kontrolfelter.

Data (for XML-formulardokumenter)

Data-fanebladet i dialogen Egenskaber i et XML-formulardokument tilbyder nogle indstillinger af XML-formularer.

Støt os venligst!