Specielle tip for tabelkontrolelementer

Du kan angive et tabelkontrolelement for at vise dataposterne efter eget valg. Med andre ord kan du definere datafelter til visning eller redigere data ligesom i en databaseformular.

De følgende felter er mulige i et tabelkontrolelement: tekst, dato, klokkeslæt og valutafelt, numerisk felt, felt med mønster, afkrydsningsfelt og kombinationsfelt. I tilfælde af kombinerede dato-/klokkeslætsfelter, oprettes automatisk to kolonner.

Antallet af valgte linjer, hvis der er valgt nogle, er i parenteser efter det samlede antal dataposter.

For at indsætte kolonner i tabelkontrolelementet, klik på kolonneoverskriften for at åbne genvejsmenuen. Følgende kommandoer er tilgængelige:

Indsæt kolonne

Kalder en undermenu for at vælge et datafelt for at indføre det i tabelkontrolelementet.

Konfigurer tabelkontrolelementet ved at bruge træk og slip: Åbn datakildeoversigten og træk de ønskede felter ud af datakildeoversigten og over på tabelkontrolelementets kolonneoverskrift. En konfigureret kolonne bliver oprettet.

Erstat med

Åbner en undermenu at vælge et datafelt til erstat datafeltet valgte i tabelkontrolelementet.

Slet kolonne

Sletter den valgte kolonne.

Spalte

Ă…bner egenskabsdialogen for den valgte kolonne.

Skjul kolonner

Skjuler den valgte kolonne. Dens egenskaber bliver ikke ændret.

Vis kolonner

Kalder en undermenu, hvor du kan vælge de kolonner du vil vise igen. For kun at vise en kolonne, klik på kolonnenavnet. Du ser kun de første 16 skjulte kolonner. Hvis der er flere skjulte kolonner, vælger du kommandoen Flere for at kalde dialogen Vis kolonner.

Flere

Kalder dialogen Vis kolonner.

I dialogen Vis kolonner kan vælge de kolonner, som skal vises. Hold Skift eller -tasten nede for at vælge flere elementer.

Alt

Klik pĂĄ Alt, hvis du vil vise alle kolonner.

Kun tastaturstyring af tabelkontrolelementer

Hvis du kun bruger tastaturet til at navigere mellem kontrolelementer i dit dokument, vil du opleve en forskel i forhold til andre typer af styring af kontrolelementer: Tab-tasten flytter ikke markøren til næste kontrolelement, men flytter til næste kolonne i tabelkontrolelementet. Tryk på +Tab for at flytte til næste kontrolelement, eller tryk på Skift++Tab for at flytte til forrige kontrolelement.

For at gĂĄ ind i den specielle kun-tastatur redigeringstilstand for Tabelkontrolelementer:

Formulardokumentet skal være i Designtilstand.

  1. Tryk +F6 for at vælge dokumentet.

  2. Tryk Skift+F4 for at vælge det første kontrolelement. Hvis Tabelkontrol-elementet ikke er det første kontrolelement, så tryk på Tab-tasten, indtil den er markeret.

  3. Tryk pĂĄ Enter for at komme i redigeringstilstand. HĂĄndtagene vises udenfor kontrolelementets kant.

  4. I redigeringstilstand kan du ĂĄbne redigeringstilstandens genvejsmenu ved at trykke pĂĄ Skift+F10.

  5. Hvis du vil redigere kolonner, skal du trykke Skift+Mellemrum for at komme i kolonneredigeringstilstand. Nu kan du reorganisere rækkefølgen af kolonner med Pile-taster. Delete-tasten sletter den aktive kolonne.

  6. Tryk pĂĄ Esc-tasten for at gĂĄ ud af redigeringstilstanden.

Støt os venligst!