Specielle egenskaber for et formateret felt

Formatering: Du kan indstille egenskaben Formatering ved at klikke pĂĄ knappen ... i linjen Formatering i dialogen Egenskaber: Formateret Felt. Dialogen Talformat vises.

Hvis det formaterede felt er forbundet til tekstfelt i en database, bliver elementerne i dette felt behandlet som tekst. Hvis det formaterede felt er forbundet til et felt af databasen, som kan vises som et tal, bliver input behandlet som tal. Dato og klokkeslæt bliver også håndteret internt som tal.

Min. værdi og Maks. værdi: Du kan indtaste mindste og største numeriske værdi af et formateret felt. MIN og MAKS værdierne afgør output af eksisterende data (Eksempel: Min. værdi er 5 og det forbundne databasefelt indeholder heltalsværdien 3. Output er 5, men værdien i databasen bliver ikke modificeret) og input af nye data (Eksempel: Maks. værdi er 10 og du indtaster 20. Indtastningen bliver korrigeret og 10 bliver skrevet i databasen). Hvis felterne Min. værdi og Maks. værdi ikke er udfyldt, anvendes ingen begrænsninger. I formaterede felter, som er forbundet til et databasetekstfelt, bruges disse to værdier og Standardværdi ikke.

Standardværdi: Denne værdi er indstillet for nye dataposter som standardværdi.

Støt os venligst!