Formularkontrolelementer

V√¶rkt√łjslinjen Formularkontrol eller undermenuen indeholder v√¶rkt√łjer, du har brug for til at oprette en interaktiv formular. Du kan bruge v√¶rkt√łjslinjen eller undermenuen til at inds√¶tte en formulars kontrolelementer i en tekst, tegning, regneark, pr√¶sentation eller HTML dokument, for eksempel en knap, der k√łrer en makro.

For at tilgå denne kommando...

V√¶lg Vis - V√¶rkt√łjslinjer - Formularkontrolelementer.

Ikon i v√¶rkt√łjslinjen Inds√¶t (m√•ske skal du f√łrst aktivere dette ikon):

Ikonet Vælg

Kontrolelementer


note

XML formulardokumenter (XForms) bruger de samme kontrolelementer.


For at oprette en formular skal du √•bne et dokument og bruge v√¶rkt√łjslinjen Kontrolelementer for at tilf√łje og definere formularkontrolelementerne. Hvis du vil, kan du ogs√• sammenk√¶de formularen med en database, s√• du kan bruge kontrolelementerne til at manipulere en database.

Når du opretter en formular i et HTML-dokument, kan du bruge formularen til at sende data over internettet.

For at tilf√łje et kontrolelement til et dokument

  1. P√• v√¶rkt√łjslinjen Formularkontrolelementer klikker du p√• p√• ikonet til det kontrolelement, som du vil tilf√łje.

  2. Klik så på dokumentet og træk for at oprette kontrolelementet.

    tip

    For at oprette en kvadratisk kontrol holder du Skift-tasten nede, mens du trækker.


tip

For at tilf√łje et felt fra en tabels eller foresp√łrgsels feltliste til et formular, tr√¶kker du en celle ind p√• formularen. I et tekstdokument kan du orgs√• tr√¶kke en kolonneoverskrift for at tilf√łje et felt til formularen. For at medtage en etiket i feltet med holder du +Skift nede, mens du tr√¶kker i et kolonneoverskrift.


Modificere et kontrolelement

  1. H√łjreklik p√• kontrolelementet og v√¶lg Kontrolegenskaber. Der √•bnes en dialog, hvor du du kan definere kontrolelementets egenskaber.

  2. For at tilknytte en genvejstast til et kontrolelement skal du tilf√łje en tilde (~) foran tegnet i kontrolelementets etiket.

  3. Du kan trække og slippe kontrolelementer fra ét dokument til et andet dokument. Du kan også kopiere og indsætte kontrolelementer mellem dokumenter. Når du indsætter et kontrolelement fra et andet dokument, analyserer LibreOffice datakilden, indholdstypen og indholdsegenskaberne for kontrolelementet, så det passer til den logiske struktur i måldokumentet. For eksempel vil et kontrolelement, som viser indhold fra en adressebog, fortsætte med at vise det samme indhold efter du har kopieret kontrolelementet til et andet dokument. Du kan se disse egenskaber på fanebladet Data dialogen Formularegenskaber.

Vælg

Ikonet Vælg

Dette ikon skifter musemark√łren til mark√łrtilstand eller deaktiverer denne tilstand. Mark√łrtilstand bruges til at v√¶lge kontrolelementerne for den aktuelle formular.

Designtilstand til/fra

Slår Design-tilstanden til eller fra. Denne funktion bruges til skifte hurtigt mellem Design- og Bruger-tilstand. Aktiver den for at redigere formularkontrolelementer, deaktiver for at bruge formularkontrolelementerne.

Ikonet Designtilstand

Designtilstand til/fra

Guider til/fra

Ikonet Slå guiderne formularkontrol til/fra

Aktiverer og deaktiverer de automatiske formularkontrolelementguider.

Disse guider hjælper dig til at indtaste egenskaberne for rullelister, tabelkontrolelementer og andre kontrolelementer.

Formulardesign

Ikonet formulardesign-v√¶rkt√łjer

√Öbner v√¶rkt√łjslinjen Formulardesign.

Etiketfelt

Ikonet Etiketfelt

Opretter et felt til visning af tekst. Disse etiketter bruges kun til at vise foruddefineret tekst. Elementer kan ikke oprettes i disse felter.

Tekstfelt

Ikonet Tekstfelt

Opretter et tekstfelt. Tekstfelter er felter, hvor brugeren kan indtaste tekst. I en formular viser tekstfelter data eller giver mulighed for indtastning af nye data.

Afkrydsningsfelt

Ikonet Afkrydsningsfelt

Opretter et afkrydsningsfelt. Afkrydsningsfelter giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere en funktion i en formular.

Alternativknap

Ikonet Alternativknap

Opretter en alternativknap. Alternativknapper giver brugeren mulighed for at v√¶lge en af flere muligheder. Alternativknapper med samme funktionalitet f√•r det samme navn (Navnegenskab). Normalt tilh√łrer de et gruppefelt.

Rulleliste

Ikonet Listefelt

Opretter en rulleliste. En rulleliste giver brugere mulighed for at vælge et element fra en liste. Hvis formularen er kædet til en database, og databaseforbindelsen er aktiv, vises Rullelisteguiden automatisk, når rullelisten er blevet indsat i dokumentet. Denne guide hjælper dig med at oprette rullelisten.

Kombinationsfelt

Ikonet Kombinationsfelt

Opretter et kombinationsfelt. Et kombinationsfelt er en rullegardinliste, hvor brugere kan vælge en valgmulighed. Du kan tildele egenskaben "skrivebeskyttet" til kombinationsfeltet, så brugere ikke kan indtaste andre elementer end dem, der er på listen. Hvis formularen er bundet til en database, og databaseforbindelsen er aktiv, vises Kombinationsfeltguiden automatisk, når du har indsat kombinationsfeltet i dokumentet.

Trykknap

Ikonet Trykknap

Opretter en trykknap. Denne funktion kan bruges til at udf√łre en kommando for en defineret h√¶ndelse s√•som et museklik.

Du kan anvende tekst og grafik til disse knapper.

Grafisk knap

Ikonet Billedknap

Opretter en knap vist som et billede. Udover den grafiske repræsentation har en grafisk knap samme egenskaber som en "normal" knap.

Formateret felt

Ikonet Formateret felt

Opretter et formateret felt. Et formateret felt er et tekstfelt, hvor du kan angive, hvordan indtastningerne og resultatet formateres, samt hvilke grænser, der skal være for værdierne.

Et formateret felt har specielle kontrolelementegenskaber(vælg Formater - Kontrolelement).

Datofelt

Ikonet Datafelt

Opretter et datofelt. Hvis formularen er kædet med en database, kan datoværdier være overtaget fra databasen.

Hvis du tilknytter egenskaben "Rulleliste" til feltet Dato, kan brugeren åbne en kalender for at vælge en dato under datofeltet. Dette gælder også for et datofelt inde i feltet Tabelkontrolelement.

tip

Datofelter kan let redigeres af brugeren med tasterne Pil op og Pil ned. Afh√¶ngigt af mark√łrens position kan dagen, m√•neden eller √•ret √łges eller s√¶nkes med piletasterne.


Særlige bemærkninger om datofelter.

Numerisk felt

Ikonet Numerisk felt

Opretter et numerisk felt. Hvis formularen er kædet med en database, kan de numeriske værdier i formularen kopieres fra databasen.

Gruppefelt

Ikonet Gruppefelt

Opretter en ramme til visuelt at gruppere flere kontrolelementer. Gruppefelter lader dig gruppere alternativknapper i en ramme.

Hvis du indsætter en grupperamme i dokumentet, starter Elementgrupperingsguiden, som lader dig let oprette en indstillingsgruppe.

Bem√¶rk: N√•r du tr√¶kker et gruppefelt hen over allerede eksisterende kontrolelementer og derefter vil markere et kontrolelement, er du n√łdt til f√łrst at √•bne gruppefeltets kontekstmenu og v√¶lge Arranger - Placer bagest. Marker dern√¶st kontrolelementet, mens du holder -tasten nede.

note

Gruppefelter bruges kun til at give visuel effekt. En funktionel gruppering af alternativfelter kan laves med navngivning. Under egenskaben Navn indtaster du det samme navn for alle alternativfelter for at gruppere dem.


Klokkeslætsfelt

Ikonet Tidsfelt

Opretter et klokkeslætsfelt. Hvis formularen er kædet med en database, kan tidsværdier for formularen kopieres fra databasen.

tip

Klokkesl√¶tsfelter kan let redigeres af brugeren med Pil op og Pil ned. Afh√¶ngigt af mark√łrens position kan timerne, minutterne eller sekunderne √łges eller mindskes ved at bruge piletasterne.


Valutafelt

Ikonet Valutafelt

Opretter et valutafelt. Hvis formularen er sammenkædet med en database, kan valutaenfeltets indhold kopieres fra databasen.

Felt med m√łnster

Ikonet M√łnsterfelt

Opretter et felt med m√łnster. M√łnsterfelter best√•r af en redigeringsmaske og en tegnmaske. Redigeringsmasken bestemmer, hvilke data der kan indtastes. Tegnmasken bestemmer indholdet af m√łnsterfeltet ved indl√¶sning af formularen.

note

Bem√¶rk at felter med m√łnster ikke kan eksporteres til HTML-format.


Tabelkontrolelement

Ikonet Tabelkontrol

Opretter et tabelkontrolelement til visning af en databasetabel. Hvis du opretter et nyt tabelkontrolelement, vises Tabelelementguiden.

Særlige bemærkninger om tabelkontrolelementer.

Navigationslinje

Ikonet Navigationslinje

Opretter v√¶rkt√łjslinjen Navigation

V√¶rkt√łjslinjen Navigation lader dig flytte gennem dataposterne i en database eller en databaseformular. Kontrolelementerne p√• denne Navigationslinje fungerer p√• samme m√•de som kontrolelementerne i v√¶rkt√łjslinjen Navigation i LibreOffice.

Grafisk kontrolelement

Ikonet Billedkontrol

Opretter et grafisk kontrolelement. Det kan kun bruges at tilf√łje billeder fra en database. I formulardokumentet, dobbeltklik p√• en af disse kontrolelementer for at √•bne dialogen Inds√¶t Grafik for at inds√¶tte billedet. Der er ogs√• en genvejsmenu (ikke i designtilstand) med kommandoer til at inds√¶tte og slette billedet.

Billeder fra en database kan vises i en formular, og nye billeder kan indsættes i databasen, hvis blot det grafiske kontrolelement ikke er skrivebeskyttet. Kontrolelementet skal referere til et databasefelt af typen billede. Indtast derfor datafeltet i vinduet egenskaber på fanebladet Data.

Filvalg

Ikonet Filudvalg

Opretter en knap, som aktiverer filvalg.

Rulleknap

Ikonet Skalaknap

Opretter en rulleknap.

Hvis du f√łjer en rulleknap til et Calc regneark, kan du bruge fanebladet Data til at oprette en tovejs sammenk√¶dning af rulleknappen og en celle. Som resultat vil indholdet af rulleknappen blive opdateret, n√•r du √¶ndrer indholdet af en celle. Omvendt vil indholdet af cellen blive opdateret, hvis du √¶ndrer v√¶rdien i rulleknappen.

Rullebjælke

Ikonet Rullefelt

Opretter en rullebjælke.

Du kan angive f√łlgende egenskaber for en rullebj√¶lke:

UI navn

Semantik

Rulleværdi min.

Angiver den mindste h√łjde eller mindste bredde for en rullebj√¶lke.

Rulleværdi maks.

Angiver den maksimale h√łjde eller den maksimale bredde for en rullebj√¶lke.

Standardrulleværdi

Angiver en standardværdi for en rullebjælke, der bruges når formularen nulstilles.

Retning

Specificerer retningen for en rullebjælke (vandret eller lodret).

Lille ændring

Specificerer mindste enhed som du kan rulle en rullebjælke, for eksempel ved at klikke på en pil.

Stor ændring

Specificerer st√łrre enhed som du kan rulle en rullebj√¶lke, for eksempel, n√•r du klikker mellem rullebj√¶lkens mark√łr og en rullebj√¶lkepil.

Forsinkelse

Specificerer trinforsinkelsen i millisekunder mellem rullebjælkehændelser. For eksempel trinforsinkelse der finder sted når du klikker på en pileknap på rullebjælken og holder museknappen nede.

Symbolfarve

Specificerer farven på pilene i rullebjælken.

Synlig st√łrrelse

Specificerer st√łrrelsen p√• rullebj√¶lkens mark√łr i "v√¶rdienheder". For eksempel resulterer en v√¶rdi p√• ("Rullev√¶rdi maks." minus "Rullev√¶rdi min.") / 2 i en rullebj√¶lkemark√łr som fylder det halve af rullebj√¶lken.

For at s√¶tte rullebj√¶lkens bredde lig med h√łjden af rullebj√¶lken s√¶tter du Synlige st√łrrelse til nul.


I et Calc-regneark kan du bruge fanebladet Data til at oprette en tovejs-kæde mellem en rullebjælke og en celle.

St√łt os venligst!