Vis tegnefunktioner

Klik for at åbne eller lukke værktøjslinjen Tegning, hvor du kan tilføje figurer, linjer, tekst og talebobler til det aktuelle dokument.

Du kan slå værktøjslinjen Tegning til og fra i Writer- og Calc-dokumenter ved at bruge ikonet på Standard-værktøjslinjen.

Icon Show Draw Functions

Vis tegnefunktioner

tip

Du kan bestemme, hvilke knapper, der er synlige på værktøjslinjerne. Højreklik på en værktøjslinje for at tilgå kommandoenSynlige knapper.


Markering

Icon Selection

Lader dig markere objekter i det aktuelle dokument. For at markere et objekt klikker du på objektet med pilen. For at markere mere end et objekt trækker du en markeringsramme omkring objekterne. For at tilføje et objekt til en markering trykker du på Skift og klikker så på objektet.

Streg

Icon Line

Tegner en ret linje dér, hvor du trækker på det aktuelle dokument. For at begrænse linjen til 45 grader, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

tip

For at indtaste tekst på en linje skal du dobbeltklikke på linjen og skrive eller indsætte din tekst. Tekstretningen svarer til retningen, du trak for at tegne linjen. For at skjule linjen skal du vælge Usynlig i feltet Stregtype på værktøjslinjen Objekt.


Rektangel

Icon Rectangle

Tegner et rektangel dér, hvor du trækker på det aktuelle dokument. Klik dér, hvor du vil placere et hjørne af rektanglet, og træk det til den størrelse, du ønsker. For at tegne et kvadrat, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ellipse

Icon Ellipse

Tegner en oval dér, hvor du trækker på det aktuelle dokument. Klik dér, hvor du vil tegne ovalen, og træk den til den størrelse, du ønsker. For at tegne en cirkel skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Polygon

Icon Polygon

Tegner en linje sammensat af en serie af rette linjestykker. Træk for at tegne et linjesegment, klik for at definere slutpunktet for linjesegmentet, og træk så for at tegne et nyt linjesegment. Dobbeltklik for at afslutte linjen. For at oprette en lukket figur, dobbeltklik på startpunktet for linjen.

Hold Skift-tasten nede, mens du tegner en polygon for at placere nye punkter med 45 graders vinkler.

Tilstanden Rediger punkter lader dig interaktivt ændre polygonens individuelle punkter.

Kurve

Icon Curve

Tegner en jævn Bezier-kurve. Klik dér, hvor du vil begynde kurven, træk, slip og flyt så markøren til det sted, hvor du vil afslutte kurven og klik. Flyt markøren og klik igen for at tilføje et ret linjestykke til kurven. Dobbeltklik for at afslutte tegningen. For at oprette en lukker figur dobbeltklikker du på kurvens begyndelsespunkt. Kurvens bue bestemmes af den afstand, du trækker.

FrihĂĄndslinje

Icon Freeform Line

Tegner en frihåndslinje hvor du trækker i det aktuelle dokument. For at afslutte linjen, skal du slippe museknappen. Slip museknappen tæt ved begyndelsespunktet for at tegne en lukket figur.

Bue

Icon Arc

Tegner en bue i det aktuelle dokument. For at tegne en bue trækker du en oval til den størrelse, du ønsker, og klikker så for at definere buens startpunkt. Flyt markøren derhen, hvor du vil placere endepunktet og klik. Du behøver ikke at klikke på ovalen. For at tegne en bue, der er baseret på en cirkel, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Ellipsesektor

Icon Ellipse Pie

Tegner en udfyldt figur, som er defineret af en ovals bue og to radiuslinjer, i det aktuelle dokument. For at tegne en ellipseformet figur, du trækker du ovalen til den størrelse, du ønsker, og klikker så for at definere den første radiuslinje. Flyt markøren derhen, hvor du vil placere den anden radiuslinje og klik. Du behøver ikke at klikke på ovalen. For at tegne en cirkel holder du holde Skift nede, mens du trækker.

Cirkelsegment

Icon Circle Segment

Tegner en udfyldt figur, som er defineret af en cirkelbue og en diameterlinje, i det aktuelle dokument. For at tegne et cirkelsegment trækker du en cirkel til den størrelse, du ønsker, og klikker så for at definere diameterlinjens startpunktnu . Flyt markøren derhen, hvor du vil placere diameterlinjens slutpunktet og klik igen. Du behøver ikke at klikke på cirklen. For at tegne et ellipsesegment, skal du holde Skift nede, mens du trækker.

Tekstfelt

Icon Text Box

Tegner et tekstfelt med vandret tekstretning der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk et tekstfelt til den størrelse, som du vil, hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst. Roter tekstfeltet for at få roteret tekst.

Tekstanimation

Icon Text Animation

Indsætter animeret tekst med vandret tekstretning i det aktuelle dokument.

Forklaringer

Icon Callouts

Tegner en linje, som ender i en firkantet forklaringsboks med vandret tekstretning fra der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk et håndtag af forklaringen for at ændre forklaringens størrelse. For at tilføje tekst, klik på kanten af forklaringen, og skriv så eller indsæt din tekst. For at ændre en rektangulær / firkantet forklaring til en afrundet forklaring, træk i det største hjørnehåndtag når markøren ændrer sig til en hånd.

Simple figurer

Åbner værktøjslinjen Simple figurer, som du kan bruge til at indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Simple figurer

Simple figurer

Symbolfigurer

Åbner værktøjslinjen Symbolfigurer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Symbolformer

Symbolfigurer

Blokpile

Åbner værktøjslinjen Blokpile, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Blokpile

Blokpile

Rutediagram

Åbner værktøjslinjen Rutediagram, hvorfra du kan indsætte Grafik i dit dokument.

Ikonet Rutediagrammer

Rutediagrammer

Forklaringer

Åbner værktøjslinjen Forklaringer, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet UdrĂĄb

Forklaringer

Stjerner og bannere

Åbner værktøjslinjen Stjerner og bannere, hvorfra du kan indsætte grafik i dit dokument.

Ikonet Stjerner

Stjerner

Rediger punkter

Lader dig ændre formen på det valgte tegneobjekt.

Ikonet Rediger punkter

Rediger punkter

Fontwork

Åbner dialogen Fontwork, hvorfra du kan indsætte typograferet tekst, som ikke er mulig med standard skrifttypeformatering, i dit dokument.

På værktøjslinjen Fontwork klikker du på

ikoner Fontwork

Fontwork-galleri

Fra fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Ikonet Billede

Billede

Extrusion On/Off

SlĂĄr 3d-effekterne til/fra pĂĄ de valgte objekter.

Icon Extrusion On/Off

Ekstrudering til/fra

Understøttelse af asiatiske sprog

Disse kommandoer bliver først tilgængelige efter du har aktiveret understøttelse af asiatiske sprog i - Sprogindstillinger - Sprog.

Lodret forklaring

Icon Vertical Callouts

Tegner en linje, som ender i en firkantet forklaringsboks med lodret skriveretning fra der, hvor du trækker i det aktuelle dokument. Træk i et håndtag af forklaringen for at ændre forklaringens størrelse. For at tilføje tekst skal du klikke på kanten af forklaringen og så skrive eller indsætte din tekst. For at ændre en rektangulær forklaring til en afrundet forklaring skal du trække i det største hjørnehåndtag, når markøren ændrer sig til en hånd. Kun tilgængelig, når understøttelse af asiatiske sprog er aktiveret.

Lodret tekst

Icon Vertical Text

Tegner et tekstfelt med lodret tekstretning, hvor du klikker eller trækker i det aktuelle dokument. Klik hvor som helst i dokumentet og skriv eller indsæt så din tekst. Du kan også flytte markøren, til hvor du vil tilføje teksten, trække et tekstfelt og så skrive eller indsætte din tekst. Kun tilgængelig, når understøttelse af asiatiske sprog er aktiveret.

Støt os venligst!