Datanavigator

Specificerer datastrukturen af det aktuelle XForms-dokument.

Modelnavn

Markerer den XFormsmodel som du vil bruge.

Modeller

Tilføjer, redigerer og fjerner XFormsmodeller.

Tilføj

Åbner dialogen Tilføj model, hvor du kan tilføje en XFormsmodel.

Modeldataopdateringer ændrer dokumentets status for ændring

Når aktiveret vil dokumentstatus blive sat til "modificeret", når du ændrer et vilkårligt formularkontrolelement, der er bundet til hvilken som helst data i modellen. Når ikke aktiveret vil sådan en ændring ikke sætte dokumentstatus til "modificeret".

Fjern

Sletter den valgte XFormsmodel. Du kan ikke slette den sidste model.

Omdøb

Omdøber den valgte Xform-model.

Vis detaljer

Skifter til visning af skjulte detaljer.

Forekomst

Oplister de elementer, der hører til den aktuelle forekomst.

Indsendelser

Oplister indsendelserne.

Bindinger

Oplister XFormens bindinger.

forekomster

Denne knap har undermenuer til at tilføje, redigere eller fjerne forekomster.

Tilføj

Åbner en dialog, hvor du kan tilføje en ny forekomst.

Rediger

Åbner en dialog, hvor du kan modificere den aktuelle forekomst.

Fjern

Sletter den aktuelle forekomst. Du kan ikke slette den sidste forekomst.

Vis datatyper

Skifter mellem visning af flere eller færre detaljer.

Tilføj

Åbner en dialog til at tilføje et nyt punkt (element, attribut, indsendelse eller binding) som et underpunkt til det aktuelle punkt.

Rediger

Åbner en dialog til at redigere det valgte punkt (element, attribut, indsendelse eller binding).

Slet

Sletter det valgte punkt (element, attribut, indsendelse eller binding)

Støt os venligst!