Vælg certifikat

Marker det certifikat, som du vil digitalt signere det aktuelle dokument med.

For at tilgå denne kommando...

From the menu bar:

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Vælg File - Egenskaber - (fanebladet) Generelt , klik på knappen Digitale Signaturer button.

Vælg Funktioner - Makroer - Digital signatur….

From the tabbed interface:

Choose File - Digital Signatures.

From toolbars:

Icon Digital Signature

Digital Signature

From the status bar:

Click the Signature field on the Status bar.


Om digitale signaturer

Liste

Marker det certifikat som du vil signere det aktuelle dokument med.

Vis certifikat

Åbner dialogen Vis certifikat, hvor du kan undersøge det valgte certifikat.

Beskrivelse

Skriv et formål med signaturen.

Støt os venligst!