Vælg certifikat

Marker det certifikat, som du vil digitalt signere det aktuelle dokument med.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Digitale signaturer - Digitale signaturer….

Vælg Filer - Egenskaber - (fanebladet) Generelt, tryk på knappen Digitale signatur…, og derefer på knappen Signer dokument.


Om digitale signaturer

Liste

Marker det certifikat som du vil signere det aktuelle dokument med.

Vis certifikat

Åbner dialogen Vis certifikat, hvor du kan undersøge det valgte certifikat.

Beskrivelse

Skriv et formål med signaturen.

Støt os venligst!