Universal tilgængelighed (PDF/UA)

Opretter en PDF/UA-fil (UA = universal accessibility), der lever op til kravene i PDF/UA (ISO 14289) specifikationerne.

For at tilgå denne kommando...

Vælg Filer - Eksporter som - Eksporter som PDF - (fanebladet) Generelt.

og vælg så Universal Accessibility (PDF/UA).


Specifikationen definerer den krævede struktur og formatering af et dokument og PDF-funktionaliteter, der er bedre egnet for tilgængelighed. Denne specifikation kan også bruges til at fremstille et dokument, der lever op til W3Cs retningslinjer vedr. tilgængelighed til webindhold (WCAG 2.0) (= Web Content Accessibility Guidelines 2.0).

Den aktuelle implementering (januar 2020) tjekker følgende:

tip

Du kan tjekke dokumentets overholdelse af tilgængelighedsregler før eksport med Funktioner - Tjek tilgængelighed


Støt os venligst!